DEX3000, decentralt aggregat

Generelt

DEX3000 - Decentral ventilation

Generelt

Decentral ventilation til skoler, institutioner, kontorer og mødelokaler

Et decentralt ventilationsaggregat er en enkel løsning, hvor der placeres et ventilationsaggregat i hvert lokale med separat tilslutning gennem væg eller loft/tag. Det  betyder bl.a., at der ikke skal monteres ventilationskanaler og andre luftfordelingssystemer. DEX3000-aggregaterne kan monteres løbende i takt med behov og økonomi, og montagen kan ske lokale for lokale, afsnit for afsnit, uden at det påvirker skolens almindelige drift.

DEX3000 fås i tre størrelser:

 • DEX3060 (max. Erp-luftmængde 650 m³/h)
 • DEX3090 (max. Erp-luftmængde 910 m³/h)
 • DEX3120 (max. Erp-luftmængde 1.400 m³/h).

DEX3000-open-closed

Med DEX3000 opnår du 

 • Et godt undervisningsmiljø takket være et velventileret lokale med et lydsvagt aggregat 
 • Høj temperaturvirkningsgrad
 • Enkel og fleksibel montage - mange tilslutningsmuligheder
 • Optimal luftkvalitet uafhængig af luften udenfor takket være forskellige filterløsninger
 • Mulighed for central overvågning af flere aggregater

Learning-Schule  

 

Konfigurering af DEX3000

DEX3000 konfigureres i beregningsværktøjet EXselectPRO. Vælg bl.a. mellem:

 • Model:
  - DEX3060
  - DEX3090
  - DEX3120
 • Type:
  - Standard
  - Delvist integreret
 • Kabinet:
  - Hvid Ral 9003
 • Indbygget køle- eller varmeflade:
  - vandvarmeflade,
  - elvarmeflade (2 størrelser)
  - køleflade,
  - change-over-flade
  - ingen
 • Automatik:
  - indbygget EXcon-automatik
  - forberedt for anden automatik
Anvendelseseksempler

DEX3000 – decentral ventilation

Eksempler på anvendelse

Lær mere i frisk, iltmættet luft

Når luften i klasseværelset er ren, holder eleverne hovedet klart og får mere ud af undervisningen. Frisk, iltmættet luft giver højere koncentrationsevne, flere succesoplevelser og mere glæde. DEX3000-serien er udviklet til at hjælpe børn og lærere med at føle sig godt tilpas i ethvert klasseværelse. I klasselokaler har luftkvalitet stor betydning.

Under pandemien fik vi øjnene op for værdien af ren luft uden usynlige mikroorganismer. Ved at udskifte luften løbende, nedsættes spredning af virus og bakterier. Det giver mindre risiko for, at lærere og elever smitter hinanden. 

DEX3000-in-Klassenzimmer

Yd bedre på jobbet med ilt til hjernen

På jobbet opholder mange mennesker sig sammen på forholdsvis lidt plads – ofte i mange timer. Et decentralt ventilationsaggregat fra DEX3000-serien holder luften konstant frisk både på kontoret og i mødelokalet. Det giver øget opmærksomhed og ydeevne. Uanset, om I sidder i et lille mødelokale eller i en stor konferencesal, har vi et anlæg, som løbende renser luften. Helt lydløst, naturligvis, så I ikke behøver hæve stemmen.

DEX3000-in-Besprechungszimmer

Motion i frisk luft - indendørs

Når luften i fitnesscentret deles af mange hårdtarbejdende kroppe, falder luftkvaliteten i takt med, at vægtene løftes. Det kan være helt slemt på træningsområder med løbebånd, romaskiner og håndvægte. Her kan luften være så fattig på ilt, at man kan sætte spørgsmålstegn ved effekten af træningen. Med DEX3000 ventilationsaggregater bliver træningsoplevelsen næsten som at dyrke sport udendørs. Så velkommen i det fri – indendørs. Teknologien er let at installere og kræver minimal vedligeholdelse. 

DEX3000-im-Fitnessstudio

Sund leg og søvn uden risiko for allergi

I institutioner, hvor vores yngste leger, spiser og sover, er en sund luft en nødvendighed.
Vi skaber de bedste betingelser for både børn og ansatte med et DEX3000 luftbehandlingsaggregat, præcist tilpasset rummets dimensioner. Anlægget forebygger allergi og fremmer en sund middagssøvn. De små slumrer i fred uden larm fra ventilation.

DEX3000-im-Kindergarten

Delintegreret montage

DEX3000 - Decentral Ventilation 

Delintegreret montage 

DEX3000 kan tillige bestillles i en udførsel beregnet for montage delvist integreret i et nedhængt loft. På den måde skjules en stor del af aggregatet i det nedhængte loft, mens den nederste del, hvorfra tilluften udgår vil være synlig. På den måde opnås en diskret og kompakt installation, som ikke reducerer lofthøjden særligt meget. 

DEX3000-teilintegrierte-gerat

Kapacitetsområder

DEX3000 - decentral ventilation

Kapacitetsområder, DEX3060, DEX3090 og DEX3120

Luftmængde for DEX3000, Standard og Delintegreret

kapacitetsdiagram-DEX3000

Montage, montagemuligheder og placering

DEX3000 - Decentral Ventilation

Montage

Aggregatet fastgøres i loftskonstruktionen ved hjælp af de medfølgende monteringsbeslag. Det er vigtigt at være opmærksom på om loftkonstruktionens bæreevne er tilstrækkelig til at bære aggregatet; find aggregatets vægt under tekniske data. For detaljeret instruktion, se venligst montagevejledningen.

Hvis udeluft og afkast går direkte bagud gennem væggen anbefaler vi at anvende de to transportbeslag til ekstra fastgørelse - se tegningen herunder.

 

Vægbeslag til A
[mm] 
B
[mm] 
C
[mm] 
 Vægt
[kg]
DEX3060  420 98,6 80 1,0 
DEX3090 420 98,6 80 1,0
DEX3120 522 98,6 80  1,1

Montagemuligheder

I det enkelte lokale vil det ofte være én optimal placering for aggregatet. Derfor er det en stor fordel, at DEX3000 giver mange forskellige muligheder for kanaltilslutning. Aggregatet kan tilsluttes med kanalerne ført bagud gennem væggen, ført op gennem loftet eller ud af siden mod ydervæggen - se illustrationen herunder.

Mounting-spigot-options-dex3000 

 

HØJERE EFFEKTIVITET  

For at fordele den friske luft optimalt i rummet udnytter DEX3000-seriens aggregater den såkaldte "Coanda-effekt": Når aggregatet er monteret direkte under loftet dannes der et undertryk mellem luftstrømmen fra aggregatet (tilluften) og loftets overfladen og flowet af tilluft holdes tæt på loftet. Tilluften blandes med rumluft under hele processen, hvilket reducerer lufthastigheden og sikrer en hurtig og effektiv fordeling af den friske luft i hele rummet. 
For at dette princip kan fungere, må der ikke placeres større forhindringer i loftet som f.eks. lampekassetter og lign.

Andre faktorer, der påvirker god ventilationseffektivitet og luftfordeling:

 • Placering af apparatet umiddelbart under loftet med henblik på korrekt udgangsvinkel og udnyttelse af coanda-effekten
 • Temperaturforhold mellem rummets luft og tilluft
 • Energi fra indblæsningsstråle (luftvalse) 

Nedenstående illustrationer viser de forskellige kastelængder ved tilsvarende luftmængder.

Målet er, at der i opholdsområdet er en konstant lufthastighed (L02) på < 0,2 m/s for at undgå træk.Koanda-effekt

Placering af DEX3000

Ved planlægning af en DEX3000-løsning skal der tages hensyn til lokalets form for at opnå den optimale placering af aggregatet.

I lokaler med kvadratisk grundplan med næsten lige lange vægge, kan DEX3000 placeres frit, men bedst tæt på midten af væggen. I smalle lokaler anbefaler vi, at DEX3000 placeres midt på den korte væg for at sikre en god cirkulation af ventilationsluften, mens placering på den lange væg bør undgås.

DEX3000-mounting-on-wall-in-classroom

Konstruktion

DEX3000

Konstruktion

EXHAUSTOs DEX-aggregater er konstrueret til komfortventilation, dvs. til brug under normale driftsbetingelser.

Hygiejnenorm: VDI 6022

 VDI 6022-picto

Aggregatet er konstrueret efter den tyske hygiejnenorm VDI6022. Den tredelte, hængslede inspektionslåge giver nem adgang til rengøring og vedligeholdelse af aggregatet.


Kabinettet

 

Det kompakte kabinet er fremstillet af aluzink (AZ 185-C4) og leveres som standard hvidlakeret (RAL9003). Isoleringen opfylder klasse A2-s1, d0 i henhold til EN 13501.

Som en ekstra option kan DEX3000 leveres lakeret i ønsket farve mod merpris.

 

 


Ventilator

 

DEX3000-motor

Aggregatet indeholder to ventilatorer (udeluft/tilluft og fraluft/afkast). Ventilatorhuset indeholder et hjul med fremadkrummet skovle, som drives af en EC-motor, klasse IE5 (Super Premium Efficiency). Motorerne reguleres trinløst via motorreguleringen MC.


Varmegenvinding inkl. bypass-spjæld

Gegenstromwärmetauscher

Varmegenvindingen sker via en modstrømsveksler i aluminium med en høj virkningsgrad på op til 80%.

Det integrerede bypas-spjæld anvendes til at lede udeluften uden om varmeveksleren ved behov, f.eks. ved temperaturregulering, natkøling samt og af-isning. (Til af-isning er en eftervarmeflade er helt nødvendig).


Filtre

 

Kompaktfilter

DEX3000 er udstyret med kompaktfiltre i de to luftstrømme - filtrene er nemme at udskifte.

Følgende filtre anvendes som standard: 

 • Fraluft: ePM10 60% (M5)
 • Tilluft: ePM1 55% (F7).

Som en ekstra option tilbydes ePM1 80% (F9).

For at opnå en længere levetid på særligt de avancerede filtre er der desuden mulighed for at montere et forfilter, filtertype ISO Coarse 85% (G4) kompaktfilter.

Eftervarmeflade

 DEX3000-HE-HW-CW-CO Aggregaterne kan leveres med eller uden indbygget køle-/varmeflade. Vælg mellem el-eftervarmeflade, vandvarmeflade, køleflade eller change-over-flade.

Elektrisk tilslutningsboks

DEX3000-connectionbox

Tilslutningsboksen kan tilgås i højre side af aggregatet. Når døren er åben, kan automatikdelen kan trækkes ned for nemmere adgang.

 

Lyddata

DEX3000 - decentral ventilation

Lydniveau

DEX3000-serien har et meget lavt lydniveau, og vil næsten ikke kunne høres under drift.

De her angivne lydtrykniveauer er målt i de prøveklasseværelser, der er defineret i diagrammet (aggragatstørrelse, rumareal på  samt luftmængde). Der er forudsat et normalt udstyret klasselokale med tilsvarende efterklangstid!

DEX3000-sound

 

Automatik

DEX3000 - Decentral ventilation

Automatik

Webserver overvågning

DEX3000 leveres med EXcon-automatik inkl. web-serverløsning, hvor flere aggregater kan overvåges centralt fra f.eks. et pedelkontor.

Det er på den måde muligt at have fuldt overblik over driften af aggregaterne. Webserverløsningen stiller samtidigt yderligere styringsmuligheder til rådighed.

DEX3000-decentral-learning-with-iPad-EXselectPRO

Kontrol ved hjælp af HMI-panel

Touch-Bedienfeld für EXcon
 

Som tilbehør til DEX3000 kan bestilles et løst HMI-panel, som tilsluttes DEX3000 med et servicekabel. Med HMI-panelet kan aggregatets drift kontrolleres og yderligere indstillinger kan foretages. Et betjeningspanel kan anvendes til flere DEX3000-aggregater.

Betjeningspanelet er med sin visuelle brugerflade enkel og nem at anvende for alle brugertyper.

 

EXcon-automatik

Hvad kendetegner den integrerede EXcon-automatik

Brugervenlig

 • Indbygget intelligent webserver med brugertilpasset informationsniveau

Pålidelig

 • Med modulopdelt BUS-system elimineres potentielle fejl
 • Sikkerhed mod uautoriseret adgang
 • Effektiv fejlfinding og oversigt

Omkostningsoptimal

 • Enkel implementering, oplæring og vedligehold
 • Mange tilpasningsmuligheder
 • Unik brugervenlighed
 • Energibesparende via sikring af optimal drift

Fleksibel

 • Med platform som kan kundetilpasses
 • Mulighed for opgradering

Fremtidssikret

 • Tilpasninger via SD-kort
 • Mulighed for integration i mange forskellige CTS-systemer
Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

Tilbehør

Tilbehør til DEX3000

 1. HMI Touchpanel, fås som 2" og 3,5"
 2. Boks for luftstreng på aggregatets bagside
 3. Lukkespjæld med spring-return (udeluft/afkast)
 4. Indbygget PIR-sensor
 5. Indbygget CO2-sensor
 6. Indbygget røgalarm
 7. Kondensvandspumpe
 8. YGC ydervægsrist

1.

EXcon-HMI

2.

 

Knalanschluss-box

 

3. 

 

Lukkespjæld

4.

PIRB-Bewegungsmelder

5. 

CO2-Sensor

6.

Rauchmelder

7. 

VEX308-DEX3000-COnPUMP

8. 

YGC-Wetterxchutzgitter

9.

 

Tilføj alt til pdf om DEX3000, decentralt aggregat:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her