VEX340H

Tekniske data

Tekniske data, VEX340H

Aggregatdata:
Min. luftmængde 400 m³/h
Max. luftmængde 2.450 m³/h
Optaget effekt 1,8 kW
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 12,5 A (Strømforbruget er ikke sinusformet)
 
Vægt driftklart aggregat 450 kg
Vægt af aggregat for indtransport 284 kg (excl. låger, ventilatorenheder, bypass sektion, modstrømsvekslere og filtre)

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved drifttemperaturer under -25°C (og udendørsmontage) anbefales montage af et termostatstyret varmelegeme i automatikboksen.

-30°C....+50°C 
  
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatik Modbus
Styresignal med anden automatik 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 58,1 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 76,2N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 0,674 kW
Luftmængde 2286 m3/h
Totaltryk 617 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2886

 

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX340H 

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i vores beregningsprogram EXselectPRO.

VEX340 temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Målskitser

Målskitser, VEX340H

 

VEX340H - LEFT

VEX340L målskitse

1) Afsæt serviceafstand svarende til aggregatdybden foran aggregatet
2) Afsæt min. 200 mm frihøjde for service

 

 

VEX340H - RIGHT

VEX340R målskeskitse

1) Afsæt serviceafstand svarende til aggregatdybden foran aggregatet
2) Afsæt min. 200 mm frihøjde for service

 

VEX340H-OD for udendørs montage (tilbehør)

Ved udendørs opstilling skal aggregatet fastgøres til bygningen i de anviste punkter, hvilket fremgår af vejledningen.

VEX340 right målskitse udendørs montage

Split-aggregat

Split-aggregat, VEX340H

Hvis VEX340 skal transporteres ind gennem smalle passager, hvor det ikke er muligt at få det igennem, kan aggreatet bestilles som SPLIT model.

Det vil sige, at aggregatet leveres samlet, men ikke fuget, således at det kan skilles ad igen på stedet, indtransporteres i mindre dele og samles på det sted, hvor det skal placeres.

Arbejdet skal udføres af en EXHAUSTO certificeret servicemontør.

 

VEX340 split

 

Køle- og varmeflader

Køle- og varmeflader, VEX340 

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX340

Type Model
HE el-varmeflade  HE400
HW vandvarmeflade HW400
CW køleflade (vand)  CW400I
CW400U
DX køle-/varmeflade DX400U

Tilføj alt til pdf om VEX340H:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her