VEX340H Kompaktaggregat

Generelt

VEX340H Kompaktaggregat

Et luftbehandlingsaggregat med modstrømsveksler, der har en høj temperaturvirkningsgrad, samt trinløst regulerbare EC-motorer, hvilket giver et meget lavt energiforbrug.

VEX340H anbefales til boligventilation, hvor de adskilte luftveje fjerner risikoen for lugt- og fugtoverførsel via ventilationssystemet.

VEX340H har en størrelse, der betyder, at man kan transportere den igennem en 90 x 200 cm døråbning. 

 
Konstruktionen er et meget fleksibelt aggregat, der kan bestilles i en LEFT eller RIGHT udførelse.

Aggregatet kan også bestilles som udendørsmodel. Aggregatet er så monteret med et tag, der beskytter mod vind og vejr.

Driftsbetingelser

Driftsbetingelser

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.

Unik frostsikring

VEX340H Innovativ tilisningsdetektering og -styring

Anvendelse af modstrømsvekslere med høj virkningsgrad giver risiko for tilisning, særligt når den udsugede rumluft (fraluften) indeholder fugt. Når den udsugede luft afgiver sin energi (bliver nedkølet), kondenserer fugten og bliver til vanddråber, der samler sig inde i veksleren.

Den høje virkningsgrad betyder, at der lokalt i veksleren bliver meget koldt, sådan at kondensvandet visse steder fryser til is og blokerer uønsket for luften.

For at modvirke isdannelsen og sikre, at EXHAUSTOs modstrømsvekslere kan anvendes ved lave udetemperaturer, har vi udviklet et returluftsystem. Når modstrømsveksleren begynder at fryse til, vil VEX340 automatisk sende op til 30 % af den allerede opvarmede tilluft retur og blande den med den kolde udeluft. Derved hæves udelufttemperaturen og problemet med isdannelse reduceres.

Returluft princippet

 

Frostsikringsmetoder

VEX340 deicing funktioner

   OBS! Denne funktion er kun aktiv ved luftreguleringsmetode 2 og 5.

 

Luftregulering - der findes 7 forskellige luftreguleringsmetoder:

Luftmængdestyring
2. Konstant luftmængde

Konstanttryksregulering af fraluften
3. Konstanttrykreguleret fraluft med fast indstillet tilluft
5. Konstanttrykreguleret fraluft med slave-styret tilluft

Konstanttryksregulering af tilluften
4. Konstanttrykreguleret tilluft med fast indstillet fraluft
6. Konstanttrykreguleret tilluft med slave-styret fraluft

Konstanttryksregulering af både fraluft og tilluft
7. Konstanttryksreguleret af både fraluft og tilluft
8. Ekstern styring af ventilatorhastigheder

Kapacitetsområde

Kapacitetsområde, VEX340H 

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

Kapacitetsområder-VEX330-340H


Konstruktion

VEX340H

Det kompakte aggregat er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI 6022, der sikrer, at aggregatet er let at servicerer, og der ikke dannes svampe eller andre bakterier, der kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere under certifikater længere nede på siden.
 
 

Kabinetter


 
 
Kabinet_VEX200 

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

  

Motorsektioner

 
 

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, og man behøver ikke montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorsektionerne er udtrækbare for lettere servicering.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

 


Ventilatorhjul

 
 

EXstream performance

Aggregatet er forsynet med EXHAUSTOs EXstream ventilatorhjul, et af markedets førende ventilatorhjul med hensyn til lavt energiforbrug og lavt lydniveau.AHUC - Mainboard

EXact2

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering.
 

Panelfiltre

 
 

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. EN779.

Filterstørrelse: 716 x 836 x 96 mm.

 


Montagesokkel
 

 

VEX340 sokkel

VEX340 leveres som standard på en montagesokkel med fødder.

 


 

Energi

VEX340H Energirigtig ventilation

Ved konstruktionen af aggregatet, er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt, for at holde tryktabet så lavt som muligt.


Modstrømsveksler 

 
 

I VEX340 er der to modstrømsvekslere af aluminium. De er konstrueret på en sådan måde, at forholdet imellem varmegenvinding og tryktab er optimalt.
Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug.

- Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensation: op til 94 %
- Vægt: 2 stk. á 22 kgEC-Motorer

 
 
EC-motor_MC

Ved kombinationen af højteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorcontroller opnås et meget lavt energiforbrug, og med EXstream ventilatorhjulet opnås samtidig en høj ydelse.     

 

Energilabel

 
 
energilabel
Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.

Lydniveau

Lydniveau, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

Yderst lydsvage aggregater

VEX-aggregaterne VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 er yderst lydsvage med et markant lavere lydniveau end tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata henviser vi til vores beregningsprogrammer.

Certifikater

VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

  I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:

Aggregatets stivhed : 
D1(M)
  Tæthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Tæthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter bypass lækage :
F9
  Isoleringsklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Kuldebroklasse: TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.

VDI 6022 - Tysk hygiejnenorm

EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI 6022.

VDI kræver at aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

  Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

 
Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI 6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.


Databasen for byggeprodukter

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

Køle- og varmeflader

VEX340H

Der tilbydes følgende køle- og varmeflader til VEX340-serien.


Vandvarmeflader - HW

Uisoleret ekstern vandvarmeflade. En fleksibel løsning, hvor varmefladen kan monteres, hvor der er lettest tilgang af varmt vand. Det vil sige, at fladen f.eks. kan monteres indendørs, selvom aggregatet står udenfor.

Du kan få mere information om varmefladen under køle- og varmeflader.


Elvarmeflader - HE 

 
HCE rundekanaler VEX340 150 100 Uisoleret ekstern el-varmeflade. En fleksibel løsning, hvor el-varmefladen kan monteres, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det vil sige, at fladen f.eks. kan monteres indendørs, selvom aggregatet står udenfor.

 
Få mere information om varmefladen under køle- og varmeflader .


Køleflade (vand) - CW 

 
CCW firkantet studs Køleflade (vand) - fås isoleret og uisoleret. Kan placeres vilkårligt i ventilationssystemet..

 
Få mere information om kølefladen under køle- og varmeflader
.


Køle-/varmeflade - DX

 
DX cooling 150100 Uisoleret ekstern flade, der kan anvedes både som fordamper (køleflade) og kondensator (varmeflade).

Få mere information omkring DX-flader under køle- og varmeflader.

.
SPLIT-version

VEX340H kan bestilles som spilt

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX340H kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

I tabellen herunder ses målene på største enkeltdel (modstrømsveksleren) og største kabinetdel, så det nemt kan vurderes, om pladsforholdene er tilstrækkeligt til indtransport.

Del Mål VEX340H
Modstrømsveksler Højde x længde x dybde [mm] 755 x 540 x 500
Vægt [kg]
 22
Største kabinetdel Højde x bredde x dybde [mm] 1765 x 890 x 290
Motorsektion Vægt [kg]  2 x 17 


Tilbehør

VEX340H

Der tilbydes følgende tilbehørprogram til VEX340


Lukkespjæld - LS

 
LS runde kanaler 150 100 Der kan bestilles lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs montage.
 

Udendørs opstilling 

 
VEX340OD 150 100

Kabinettet er isoleret med 50 mm mineraluld.

For udendørs opstilling leveres aggregatet med tag, der tillader at kabler kan føres ud under taget på begge sider samt på bagsiden af aggreagatet.

Vi anbefaler, at aggregater der monteres udendørs, fastgøres yderligere som beskrevet i Outdoor-vejledningen.Vandlås

EXHAUSTO tilbyder også vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan købes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Der er monteret et termostat, der sikrer en lavt strømforbrug.

Tilføj alt til pdf om VEX340H Kompaktaggregat:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her