CX3040 Tekniske data

Tekniske data

Tekniske data, CX3040

Aggregatdata:
Min. luftmængde ved 250 Pa 215 m³/h
Max. luftmængde ved 250 Pa
2150 m³/h
Optaget effekt 1580 W
Elforsyning 1x230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm

7,0 A

Vægt driftklart aggregat 286 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ....+35°C
Temperatur, omgivelser (drift) -25°C ....+50°C
Temperatur, omgivelser (transport og opbevaring) -40°C ....+60°C
Filterudvalg:

ePM10 50% (M5)
ePM1 50% (F7)
ePM1 80% (F9) (kanalmonteret filterboks)

Standardfiltre:
Filter, tilluft 
Filter, fraluft

 

ePM1 50% (F7)
ePM10 50% (M5)

Kabinetdata:

Korrosionsklasse
Isoleringsklasse
Kuldebroklasse
Tæthed ved 700 Pa overtryk:
Tæthed ved -400 Pa undertryk: C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Data i henhold til ECO-designdirektivet:

Ventilatordata

 
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 65,6
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 82,6N
 

Motordata (optimalt driftspunkt)

EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 0,768 kW
Luftmængde 2524 m³/h
Totaltryk 654 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2.638

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)


Målskitser

CX3040, målskitser 

Målskitse, CX3040 Left (mål i mm) 

CX3040L-Dimensions 

 

Målskitse, CX3040 Right (mål i mm) 

CX3040R-Dimensions

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, CX3010

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i  vores beregningsprogram EXselectPRO.

Kurve-temperaturvirkningsgrad-CX3040
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/30 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/30 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for CX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

Lyddata, CX3040

LYDEFFEKTNIVEAU
ved luftmængde 2.070 m³/h og 250 Pa eksternt tryk

LWA 
[dB(A)]

Til Kanal, udeluft  61
Til kanal, tilluft 79
Til kanal, fraluft 62
Til kanal, afkast 78
Til omgivelserne 51

* For præcise lyddata henviser vi til vores produktvalgsprogram EXselectPRO.

 

 

Tekniske data for køle- og varmeflader

Tekniske data for køle- og varmeflader til CX3040

Indbygget vandvarmeflade (HW)

Data 
Effekt 12,84 kW
Antal rørrækker  2 stk.
Antal kredse  1 stk.
Faceareal (H x B)  1370 x 190 mm
Tilslutningsdimension  DN15 (½")
Lamelafstand  3,20 mm
Vægt (uden væske) 11,4 kg
Vandindhold 2,0 l

Kanalmonteret forvarmeflade (PHE)

Data
Effekt 11,0 kW
Min. luftmængde  1075 m³/h
Trin  2 trin
Styring ON/OFF
Vægt  46 kg

Kanalmonteret eftervarmeflade (AHE)

Data  
Effekt 5,50 kW  11,0 kW
Min. luftmængde    820 m³/h  1075 m³/h
Trin 1 trin   2 trin
Styring 0-10 V 1 trin: ON/OFF
1 trin: 0-10 V
Vægt 43 kg   47 kg

Kanalmonteret køle-varmeflade (CW)

Data 
Effekt 5,22 kW
Antal rørrækker  3 stk.
Antal kredse  6 stk.
Faceareal (H x B)  570 x 381 mm
Tilslutningsdimension  DN15 (½")
Lamelafstand  2,50 mm
Vægt (uden væske) 11,5 kg
Vandindhold 2,8 l

Tilføj alt til pdf om CX3040 Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her