Systemløsning 5

Ventilationsaggregatet er placeret centralt i en centralt teknikrum eller på taget.