VEX370H

Tekniske data

Tekniske data, VEX370H

Aggregatdata:
Min. luftmængde 1.440 m³/h
Max. luftmængde 8.910 m³/h
Optaget effekt 9,5 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE∼50 Hz
Maks. fasestrøm 17,5 A (Strømforbruget er ikke sinusformet)

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25°C (og udendørsmontage) anbefales montage af et termostatstyret varmelegeme i automatikboksen.

-30°C....+50°C 
Vægt:
Vægt driftklart aggregat inkl. sokkel 1018 kg
Vægt af aggregat for indtransport

Varmevekslersektion
Ventilatorsektion (2 stk. á)
HCW varmeflade (integreret)
Sokkel

430 kg
220 kg
58 kg
90 kg 
Vægt af øvrige dele for indtransport Ventilator (motorsektion) 2 stk. á
Låge, ventilatortekstion, 2 stk. á
40 kg
24 kg
SPLIT 1: Vægt af vekslersektionens dele 

Kabinet, 2 stk. á
Låge, 2 stk. á 
Modstrømsveksler, 6 stk. á
Trapezplader, 2 stk á

125 kg
15 kg
19 kg
18 kg

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spænding indgang 3 x 400 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatik Modbus
Styresignal med anden automatik 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C

 

Data i henhold til Ecodesigndirektivet

Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 60,4 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 66,6N
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 4,619 kW
Luftmængde 7186 m3/h
Totaltryk 1396 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2913

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)

Tekniske data for intern vandvarmeflade (HCW-I)

Data   
Prøvetryk  3000 kPa
Maks. arbejdstryk  1600 kPa
Antal rørrækker 3 stk.
Antal kredse  15 stk.
Faceareal (H x B) 700 x 1175 mm
Tilslutningsdimension  DN32 (1¼")
Lamelafstand 2,3 mm
Vægt (uden væske) 58 kg
Vandindhold 11,8 l
Studsdimension 600 x 1200 mm 

Få mere information samt diagram for tilslutning af vandvarmefladen  under Køle- og varmeflader 
Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX370H

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i vores beregningsprogram EXselectPRO.


Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Målskitser

Målskitser, VEX370H

VEX370H - Left

 

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

 
Alle mål er i mm.

1) Afsæt serviceafstand svarende til aggregatdybde foran aggregatet
2) Afsæt min. 200 mm frihøjde over aggregatet for service

Hvis VEX370 skal kunne passere igennem en døråbning på 900 x 2000 mm, så skal aggregatet bestilles i SPLIT 1 udførelse.

 

 

VEX370H - Right

 

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

Alle mål er i mm.

1) Afsæt serviceafstand svarende til aggregatdybde foran aggregatet
2) Afsæt min. 200 mm frihøjde over aggregatet for service

Hvis VEX370 skal kunne passere igennem en døråbning på 900 x 2000 mm, så skal aggregatet bestilles i SPLIT 1 udførelse.


Kondensafløb

Kondensafløbet (DN32) føres ud af VEX-aggregatet på forsiden. EXHAUSTO tilbyder komplet vandlås og varmekabler for afløbet som tilbehør. (Afløbsrør for kondensvand leveres ikke af EXHAUSTO)

  

SPLIT version

SPLIT version, VEX370

VEX370 leveres sektionsdelt som vist på tegningen herunder:

 

RD13536 VEX370 Split 1 Exp

Hvis VEX370 skal transporteres ind gennem passager, der er for smalle til aggregatets sektioner, er det muligt at bestille VEX370 i en af to split versioner

SPLIT 1

Ved levering i SPLIT 1 udførelse leveres ventilatorsektionerne klar til drift, men varmevekslersektionen leveres uden at være fuget og kan på stedet opdeles i to sektioner, således at alle 4 sektioner kan indtransporteres igennem en døråbning på 900 x 2000 mm.

RD13537

 

SPLIT 2

Hvis der er behov for indtransport igennem mindre åbninger er det muligt at bestille VEX370 i SPLIT 2 udførelse, hvor hele aggregatet leveres uden fuger og kan skilles helt ad for indtransport og samling på stedet af certificeret personale.

 

Ved valg af Split 2 løsningen kan aggregatet skilles ad, sådan at alle dele vil kunne passere åbninger helt ned til  500 x 1300 mm.

VEX370 Split 2


Køle- og varmeflader

Køle- og varmeflader, VEX370 

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX370

Type Model
HE el-varmeflade  Ikke standardvare, kan leveres på forespørgsel
HW vandvarmeflade HW060x120
CW køleflade (vand)  CW060x120I
CW080x120U
DX køle-/varmeflade DX080x120U

Tilføj alt til pdf om VEX370H:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her