Cookies

Om www.exhausto.dk

Ophavsret, ansvar og personlige oplysninger

Ansvar:

EXHAUSTO stiller denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Informationerne skaber ikke noget aftalegrundlag mellem brugeren og EXHAUSTO. Når du benytter informationer fra hjemmesiden til eksempelvis tilbudsgivning i konkrete projekter, opfordres du til at søge personlig assistance og rådgivning fra EXHAUSTO.

Vi forsøger at vedligeholde informationer, software og øvrige servicer på denne hjemmeside så korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl. EXHAUSTO fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl. Alt materiale samt indhold offentliggjort på denne hjemmeside er stillet til rådighed uden garanti af nogen art.

EXHAUSTO er ikke ansvarlig for tab af hardware, software eller filer, hvor tabet skyldes brug af denne hjemmeside. EXHAUSTO giver ikke nogen garanti for, at hjemmesiden eller servicer stillet til rådighed på denne af enten EXHAUSTO eller på vegne af EXHAUSTO (incl. gratis software download) vil opfylde dine behov, vil kunne benyttes uden afbrydelser, være sikker og uden fejl, eller at hjemmesiden eller serverne benyttet af EXHAUSTO er fri for virus og konstant vil kunne benyttes.

Personlige oplysninger:

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger og informationer der indsamles på EXHAUSTO sites, og hvordan disse bruges.

Personligt identificerbare oplysninger:

EXHAUSTO videregiver under ingen omstændigheder personligt identificerbare oplysninger, IP-numre og lignende til tredjemand med mindre vi i henhold til lovgivningen, af domstolene eller af en offentlig myndighed tvinges til det. EXHAUSTO indsamler kun personligt identificerbare informationer om vores brugere, hvis brugerne giver samtykke til dette. Det kan f.eks. være i forbindelse med brugerundersøgelser og tilmelding til nyhedsbreve.

Ikke-personligt identificerbare oplysninger

EXHAUSTO logger ikke-personligt identificerbare oplysninger om IP-adresser. Disse oplysninger slettes ikke, og de anvendes udelukkende internt til statistik. Se under Cookies.

Hvordan behandler vi dine oplysninger:

  • Udsender nyhedsbreve til modtagere der har givet samtykke
  • Benytter kontaktoplysninger til kontakt pr. mail eller telefon
  • Benytter tilmeldingsoplysninger til registrering 

Oplysninger givet i kontakt- og tilmeldingsformularer slettes senest 3 måneder efter anvendelse.

Privatlivspolitik

Du kan læse mere udførligt om, hvordan vi håndterer dine data i vores
privatlivspolitik, dansk version.

Privatlivspolitik, engelsk version.

Cookies

EXHAUSTO bruger i begrænset omfang cookies for at kunne forbedre sine websites. Læs mere om cookies


Ophavsret

 Alt materiale på vores website i form af artikler, nyhedsbreve m.v. er ophavsretligt beskyttet. Materialet må frit benyttes i forbindelse med eksempelvis tilbudsgivning med tydelig kildegengivelse. Ved dannelse af produktinformationer til brug i sådanne tilfælde er du selv ansvarlig for, at den valgte mængde information er fyldestgørende. EXHAUSTO kan ikke drages til ansvar for mangelfuld information.
.
Der må gerne linkes til materiale på EXHAUSTOs website, forudsat at dette foregår loyalt og i overensstemmelse med gældende ret, herunder at visningen af materialet på EXHAUSTOs website ikke sker via framing.

EXHAUSTO A/S

Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her