Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets regler vedr. indeklima

Temperaturer

Lave temperaturer: Temperaturen må som udgangspunkt ikke komme under 18 °C ved stillesiddende og stillestående arbejde samt ved arbejde med let legemlig anstrengelse.

Høje temperaturer: Temperaturen bør under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20 - 22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 °C. Hvis det f.eks. er varmebølge, må man acceptere, at temperaturen ikke kan holdes under 25 °C i rummet. Det kan i så fald være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der sikrer medarbejderne bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare.

Indeklima

Hvis personerne i lokalet er den største forureningskilde, måles luftens indhold af kuldioxid (CO2), som ikke bør være større end 0,1 pct. Hvis luftens indhold overstiger 0,2 pct. CO2 i mere end korte perioder af en dag, er luftskiftet utilstrækkeligt.

Naturlig ventilation er ofte ikke tilstrækkelig til at sikre tilførsel af tilstrækkelig frisk luft af passende temperatur og fugtighed og uden generende træk.
Når der ikke kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse ved naturlig ventilation, skal der indrettes mekanisk ventilation, der tilfører tilstrækkelig frisk luft af passende temperatur og fugtighed.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her