Indeklima klasser

For at sikre korrekte og ens retningslinier i alle lande, er der under Energy Performance Directive for Buildings (EPBD) udarbejdet en række standarder for energi og indeklima herunder EN15251 - "Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light and noise".

I denne standard klasseinddeles indeklimaet i A, B og C:

Indeklimaklasse Forventet utilfredshed
med indeklimaet
Maximalt CO2-niveau*)
A < 15% 700 ppm
B < 20% 850 ppm
C < 30% 1150 ppm

*) CO2-niveauet udendørs er typisk 350 ppm og er indregnet i tabellen for at få det absolutte CO2-niveau i lokalet. De angivne CO2-niveauer er lavere end normalt, da der er taget hensyn til bygningens afgasning. Indeklimaklasse B, svarer således ikke til arbejdstilsynets krav, når der tages hensyn til bygningens afgasning.

For kontorer gælder følgende

Rumtype Indeklima
klasse
Gulvareal
(m2/person)
Luftmængde totalt,
lavt forurenende bygning*
Luftmængde totalt,
ikke lavt forurenende bygning
l/s
pr. m2
m3/h
pr. m2
l/s
pr. m2
m3/h
pr. m2
Enkeltmands-kontor

A 10 2,0 7,2 3,0 10,8
B 10 1,4 5,0 2,1 7,6
C 10 0,8 2,9 1,2 4,3
Storrumskontor

A 15 1,7 6,1 2,7 9,7
B 15 1,2 4,3 1,9 6,8
C 15 0,7 2,5 1,1 4,0
Konferencerum

A 2 6,0 21,6 7,0 25,2
B 2 4,2 15,1 4,9 17,6
C 2 2,4 8,6 2,8 10,1
Auditorium

A 0,75 16,0 57,6 17,0 61,2
B 0,75 11,2 40,3 11,9 42,8
C 0,75 6,4 23,0 6,8 24,5

*) Med lavt forurenende bygning forstås en bygning, hvor bygningsmaterialer er valgt ud fra særlige indeklimatekniske kriterier f.eks. indeklimamærkede materialer.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her