Working - Kontorventilation

Indeklima på kontoret - vidste du at...?

ET GODT ARBEJDSMILJØ KRÆVER GOD VENTILATION 

Vidste du, at et dårligt indeklima kan reducere dine medarbejderes produktivitet med op til 15 %? Og at antallet af fejl stiger, i takt med at temperaturen kommer over 20-22 grader eller CO2-indholdet overstiger 1000 ppm?

På kontorer med mange mennesker er for høj rumtemperatur ofte et problem. Dette skyldes varme fra computere, elektronik, belysning og mennesker. Store glaspartier med meget sollys kan forværre situationen yderligere. Med et ventilationsanlæg erstattes den tunge, varme luft med ny og frisk luft. Det gør de ansatte mere produktive og frem for alt: giver større velvære

Ventilation fjerner den luftforurening, som mennesker og maskiner er årsag til og erstatter med ny og frisk luft. Det giver større velvære og gør alt andet lige de ansatte mere produktive. Antallet af fejl stiger i takt med at temperaturen kommer over de 20 - 22°C, som Arbejdstilsynet anbefaler.

Working, kontorventilation, møde

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her