DCV - behovsstyret luftmængde

DCV trinløs regulering af luftmængde individuelt i de enkelte zoner.

Ud over at man kan styre ventilationen i de enkelte lokaler, afhængig af hvornår de bruges, kan man også regulere luftmængden, afhængig af hvor meget de belastes, vha. CO2- og temperaturmålinger.

DCV illustration

 DCV anvendes typisk hvor:

  • Lokaler benyttes periodevis
  • Stor variation i personbelastningen
  • Stor variation i varmebelastningen

Eksempel: Sydvendte kontorer, storrumskontorer, mødelokaler, kantine/køkken.

Egenskaber Fordele Ulemper

Ur og ugeplan styrer tænd/sluk af grundventilation

CO2- og temperatursensor skruer gradvist op for ventilationen i de enkelte rum i takt med belastningen øges

En regulator holder konstant tryk i kanalerne så luftmængden fordeles korrekt

Ventilationen følger belastningen i lokalerne

Fuldautomatisk regulering

Færre opdateringer af ugeplan

Stor energibesparelse

Dyrere installation

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her