Styringsprincipper

Principper for styring af luftmængde

Hvad betyder CAV, VAV, DCV og aDCV

I mange bygningstyper bliver lokalerne anvendt i forskelligt omfang i løbet af dagen. På skolen står lærerværelset næsten tomt, når der er undervisning, mens der er stor belastning midt på dagen. Omvendt er det med klasselokalerne, hvor belastningen er høj, når der er undervisning, og lav når eleverne har pause eller er ude i et faglokale. 

I kontorbygningen er en del af personalet ofte enten til møder, på kursus, har fri eller er syge. Der kan f.eks. være mødelokaler, der ikke benyttes helt tiden, så behovet for ventilation kan variere meget.

Erfaringer og undersøgelser af skoler og kontorer viser, at den gennemsnitlige luftmængde der er behov for, normalt kun er omkring 50-60% af den dimensionerede luftmængde.

I driftstiden benyttes lokalerne kun i ca. 60% af tiden og i de perioder, hvor de benyttes, er der kun 75% belastning.

Det bekræfter med al tydelighed behovet for styring af ventilationen for at undgå unødigt energispild.

Styringsprincipper

Behovsstyring er vejen til besparelser på energiforbruget til ventilationsanlægget.

Ved at reducere luftmængden, når der ikke er personer til stede i bygningen/lokalerne eller ved at tilpasse luftmængden til belastningen, spares energi til opvarmning af udeluft samtidig med, at el-forbruget til drift af ventilatorerne reduceres.

Der arbejdes med fire forskellige styringsprincipper, der kan bruges hver for sig eller i kombination i et ventilationssystem:

Princip
Hvad står forkortelsen for
På dansk 
Link til mere information
CAV Constant Air Volume Konstant luftmængde Læs mere om CAV her
VAV Variable Air Volume Variable luftmængde Læs mere om VAV her
DCV Demand Controlled  air Volume Behovsstyret luftmængde  Læs mere om DCV her
aDCV Adaptive Demand Controlled air Volume Patenteret adaptiv behovsstyret luftmængde  læs mere om aDCV her

Bemærk: Pt. kan VEX4000 og VEX5000 styres ved aDCV

Sammenligning af styringsprincipper

Nedenstående graf viser energiforbruget for hver enkel styringsprincip 

Energiforbrug, lufttransport - sammenligning CAV, VAV, DCV og aDCV uden tekst

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her