Skolerenovering. Energibesparende renovering af Ulkebøl Skole ved Sønderborg

Ulkebøl Skole ved Sønderborg er en ældre folkeskole med plads til omkring 600 elever.

ulkebolSkole01
 

Ulkebøl Skole ved Sønderborg er en ældre folkeskole med plads til omkring 600 elever. Den er gennem de senere år blevet renoveret ad flere omgange. Der er dels tale om energirenoveringer og dels renoveringer, som skal sikre skolen tidssvarende forhold. Desuden har der været fokus på at få etableret et optimalt indeklima. 

Ved renoveringen af skolens eksisterende opvarmningssystem, som bestod af induktionskabinetter, valgte man at adskille opvarmnings- og ventilationssystem. I de enkelte klasselokaler sker opvarmningen med radiatorer, og alle radiatorer er forsynet med termiske ventiler, som styres af en føler i klasseværelset. 

På ventilationssiden er klasselokalerne nu forsynet med komfortventilation, som opfylder de nye regler omkring maksimalt indhold af CO2 i klasseværelserne. Da brugen af klasseværelserne varierer dagen igennem, er systemet optimeret, så luftmængden til det enkelte klasseværelse styres efter krav til luftkvalitet og temperatur.

I den forbindelse påpeger EXHAUSTOs distriktschef for det sydjyske, Jes Reinhard, at flere undersøgelser viser, at skoleelevernes indlæring øges med omkring 20 procent, når indeklimaet er godt, så det er vigtigt, at ventilationen i undervisningslokaler er optimal og naturligvis også støjsvag.

Når man så samtidig vælger anlæg, som også spare på energiforbruget, er der tale om flere gevinster, tilføjer Jes Reinhard.

På Ulkebøl Skole har der frem til renoveringen været indblæsning via induktionskabinetter samt almindelig udsugning uden nogen form for varmegenvinding. 

Da skolen blev renoveret blev der derfor etableret komfortventilation med varmegenvinding på indblæsning og udsugning i klasselokalerne. 

Til denne etape af renoveringen er der valgt VEX250 og VEX280 med roterende vekslere og en varmegenvinding på mellem 70% og 85% alt afhængig af den aktuelle luftmængde. 

Der er valgt en løsning med VAV, som styres via CO2- og temperatursensorer, så ventilationen i de enkelte klasselokaler sker efter de aktuelle behov.

Ingeniørgruppen Syd anslår, at ventilationsdelen af energirenoveringen er tjent hjem i løbet af en syv årig periode.

VEX 250-anlægget betjener kælderetagen, som rummer faglokaler og ungdomsskolens lokaler. Alle rum tilføres komfortventilation. Anlægget er behovstyret med sensorer for CO2 og temperatur.

VEX 280-anlægget betjener faglokaler i stueetagen, hvor lokalerne forsynes med komfortventilation, og også her er der behovsstyring af lokalerne.

VEX250-anlægget til kælderventilation er placeret i eksisterende teknikrum – og her var det nødvendigt, at anlægget kunne komme ind gennem eksisterende døråbninger. Den bredeste dør er en 900 mm branddør. 

Det andet anlæg, som betjener stueetagen er placeret i et loftsrum og her er kanaler og VAV-spjæld også placeret. 

Ejer af Sydventilation Per Nielsen, som har stået for ventilationsentreprisen, tilføjer, at det har været afgørende for hans valg af ventilationsanlæg, at de er både kompakte, lydsvage og af høj kvalitet - samt at producenten har en kort leveringstid.


Data 

Opgaven

Energirenovering af Ulkebølskolens eksisterende opvarmningssystem.

Ventilation

Komfortventilation af undervisnings- og faglokaler samt gangarealer.

Samarbejdspartnere

Bygherre: Sønderborg kommune
Rådgiver: Ingeniørgruppen Syd
Ventilationsentreprise: Sydventilation

Kontakt

EXHAUSTO
Odensevej 76
DK – 5550 Langeskov
Tel: +45-65661234

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her