Frisk luft på Johann-Rist Gymnasiet

Et behov for plads til flere elever på et tysk gymnasium

Johann Rist Gymnasium

Vi behøver mere plads til vores elever. For at opfylde dette behov med færrest mulige midler overdækkede man i 2009 i Johann-Rist-Gymnasiet i Wedel simpelt hen to meget lidt besøgte indvendige gårde, så de kunne bruges på anden måde.

Den plads, der således blev indvundet, er nu for det første opholdsrum for årgangstrinnene fra 8 klasse og op. For det andet er der nu også et stillearbejdslokale med Internatadgang via W-LAN.

For at sikre, at eleverne også får et behageligt indeklima i deres nye omgivelser, måtte der sørges for et kontrolleret ventilations- og udluftningsanlæg.

Derfor besluttede man, idet man fokuserede strengt på, at anlæggene skulle have et lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger, at opstille ventilationsaggegater med roterende varmeveksler og en varmegenvindingsgrad på ca. 80 % af typen VEX250 i vejrfast udførelse på taget af bygningen.


Data 
Opgaven:

Udbyggelse af eksisterende gymnasium i Tyskland

Skoleforvaltning og bygherre:

Stadt Wedel,
Rathausplatz 3-5, 
22880 Wedel 

Planlægning og ledelse af byggeriet:
Ingenieurbüro Ulfig & Partner,
Vogt-Bornkast-Weg 15,
22457 Hamburg 

Installation:

Krauss GmbH,
Rostock Koppel 11,
26365 Sparrieshoop

Produkter:
VEX250 OD

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her