Bæredygtighed er fundamentet i nyt Bravida domicil

Der er ingen tvivl om at Bravida lever op til egne mål og ambitioner med byggeriet af deres nye domicil i Brabrand, hvor de har valgt at samle deres aktiviteter i Aarhus-området. Med det nye domicil bliver der plads til alle kompetencer under et tag på den 5500 kvadratmeter flotte og imponerende administrationsbygning, som blev taget i brug i februar 2023.

Bravida-domicil-Brabrand-wide

Projektet

Når DGNB-certificering er et ufravigeligt krav bliver fokus at vælge den optimale løsning

Det er tydeligt, at alle kompetencer har været i spil allerede under projekteringen, og byggeriet i Brabrand er et resultat af godt og involverende samspil mellem alle byggeriets parter. Hele vejen rundt har man truffet de rigtige valg i forhold til arbejdsmiljø, energieffektivitet og ikke mindst bæredygtighed, som fra starten har været et afgørende krav fra investorerne.

En DGNB- certificering var et ufravigeligt krav, som har påvirket alle byggeriets parter i retning af de rigtige valg – krav som undervejs også har givet både hovedbrud og bekymringer, men som i dag har resulteret i en flot og veludført bygning som ikke bare nu, men også i fremtiden vil danne rammen om en arbejdsplads, hvor kvalitet, arbejdsmiljø og bæredygtighed går op i en højere enhed.

Dimensioneringen er i hele bygningen gennemtænkt og -beregnet med det formål at opnå bedst mulig energieffektivitet, men også for at optimere arbejdsmiljøet ved at undgå støj, træk mm. 

 

Løsningen

Gennemtænkte løsninger sikrer det gode indeklima

Det gode arbejdsmiljø afhænger i høj grad af indeklimaet – og her var opgaven til projektleder Uffe Leschly klar: Vælg den bedste løsning fra en af vores store leverandører. Projekteringsprocessen begyndte i starten af 2021, og i et tæt samarbejde mellem Bravidas projektteam og EXHAUSTOs kundeteam blev der regnet – og tegnet - på forskellige løsninger, som kunne opfylde krav til luftmængder, køling og lyd og dermed levere det ønskede indeklima til hele administrationsbygningen - fra kontorlandskaber til mødelokaler, kantine og fællesarealer. 

De store krav til køling stiller store krav til løsningen, når energieffektiviteten skal opretholdes. En løsning med naturlige kølemidler var udelukket pga. chillerens placering i forhold til bygningen.

Derfor var VEX4000 aggregater med VAV-drift, sorptionsrotor og integreret køling det helt rigtige valg, idet man med den høje grad af kølegenvinding opnår store besparelser på køledriften. Der er CTS på bygningen som overvåger alle tekniske installationer – ventilation, vand, varme, lys, gardiner, solceller mm. 

Bravida-projektleder-og-distriktschef

Godt samarbejde mellem alle parter i byggeriet er afgørende for at skabe gode og bæredygtige løsninger. Her ses projektleder Uffe Leschly, Bravida og distriktschef Svend Erik Jensen, EXHAUSTO i Bravidas nye bæredygtige domicil. 

 

Godt forarbejde i projekteringsfasen betaler sig

”REVIT og MagiCAD har været vigtige værktøjer i hele beregningsfasen og selve igangsættelsen er gået meget nemt, fordi forarbejdet har været gjort godt i projekteringsfasen.

Så den ekstra tid, der er investeret, er godt givet ud i sidste ende. Samtidig er REVIT et godt værktøj til at sikre den dokumentation, som er nødvendig, når byggeriet skal certificeres.

I hele processen har vi haft et godt samarbejde med EXHAUSTO om at projektere og levere den rigtige løsning” udtaler Uffe Leschly, projektleder hos Bravida. 

 

”Vi havde muligheden for at vælge en optimal løsning – og det gjorde vi!

Vores medarbejdere værdsætter det gode indeklima, hvor luftmængder nemt kan justeres efter behov for at undgå træk eller hovedpine, og hvor lydniveauet er langt under det forventede. Jeg er stolt af den løsning, vi har valgt” slutter Uffe Leschly, Bravida.

De fire VEX4000 aggregater er placeret i kælderen under administrationsbygningen, hvor de betjener hver sin sektion af bygningen.

Aggregaterne tårner sig op i et imponerende, velindrettet teknikrum, hvor der er tænkt på alle detaljer.

Rørføring er veldimensioneret og prioriteret med ledeplader i alle bøjninger, for at reducere tryktabet i kanalsystemet. 

Læs mere om VEX4000 her

 

Bravida-VEX4000-in-basement

Løsningen: 3 stk. VEX4090 og 1 stk. VEX4060 ventilationsaggregater – alle med VAV-drift, sorptionsrotor og integreret køling – som sikrer høj grad af kølegenvinding og deraf store besparelser på køledriften.Hvis du har brug for rådgivning om projekter inden for nybyggeri eller renovering, så tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt os her