Renovering

Glem ikke indeklimaet ved renovering

Ved renovering af ejendomme sker der ofte en udskiftning af vinduer og efterisolering af facader og lofter. Det medfører en tætning af ejendommen og de utætheder der tidligere var i bygningen, og som gav en "naturlig ventilation" er ikke længere til stede.

Man tænker måske ikke over, at ventilation af ejendommen nu er nødvendig, og overlader det til beboerne at sørge for nødvendig udluftning.

Resultatet er dårligt indeklima, problemer med skimmelsvamp og rådne vinduer, hvilket betyder at bygningen skal renoveres igen efter måske bare 10 år.

Man er derfor nødt til at sikre, at der fortsat er et tilstrækkeligt luftskifte, dvs. minimum 0,3 l/s pr. m2, som BR18 foreskriver.


Renovering af EBV2002/EBV02 anlæg

Renovering af et gammelt EBV02 udsugningsanlæg egner sig perfekt til supplering med et nyt decentralt boliventilationsanlæg. Det eksisterende EBV02-system bibeholdes, men kun med udsugning fra emhætten. Ventilatoren kan evt. udskiftes med en nutidig ventilator med EC-motor og lavt energiforbrug.

Rumventilationen med varmegenvinding etableres med  et decentralt ventilationaggregat VEX40T i hver lejlighed. 

Udeluftindtag og afkast fra VEX40T etableres via facaderne, hvis arkitekt og bygherre kan acceptere det. Dette er normalt acceptabelt, idet der ikke er madlugt i afkastluften, der kan genere naboer.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig erstatningsluft, når emhætten er i drift og der ikke er kortslutning imellem afkast- og udluftindtag.

Renovering med eksisterende kanal til emhætte og decentrale aggregater 

Separat emhætteudsugning (eksisterende) og EDV04 her vist som 3-etagers bygning med EXHAUSTO aggregat VEX40T.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Sleeping boy - healthy living

BROCHURE: LIVING BOLIGVENTILATION

EXHAUSTO står bag i dig hele vejen, fra projektering til teknisk support og service.

Hent brochuren her