Indeklima

Vi må stille krav til indeklimaet

Når vi tilbringer ca. 90% af tiden indendørs, hvorfor skal luften så ikke være renere indenfor end udenfor?

Samfundet stiller skrappe krav til mad og vand, men kun få krav til den livsnødvendige luft, vi hver dag indånder.

I den vestlige verden har 50% af børn i skolealderen astma eller allergi, hvilket er dobbelt så mange som for 20 år siden. Disse og andre sygdomme ser ud til at stamme fra de tusinder af nye kemikalier, vi hver dag bliver udsat for både indenfor og udenfor.

Undersøgelser viser, at luften i boligen kan indeholde ubehagelige og endog farlige gasser, der stammer fra f.eks. møbler, tæpper, elektroniske apparater og byggematerialer. Også blødgøringsmidler fra plastik er en væsentlig kilde til luftforurening. Dertil kommer belastningen fra beboerne i form af fugt, tobaksrøg, madlavning, partikler fra stearinlys o.lign. Lufter man ud, kommer der f.eks. støv, partikler fra biludstødning og fabriksrøg, pollen og støj ind i boligen.

Mennesket indtager ca. 3 liter vand og
1 kg mad pr døgn.

Men vi indtager 25-30 kg luft pr døgn, alligevel stilles der ikke ligeså skrappe krav til luften som til vores madvarer og vandkvalitet. 

indtagelse

Hold fugten nede

Fugt er ikke kun til skade for bygningen - men også for mennesker.  Fugt anses for at være den væsentligste kilde til forurening af indeluften og opstår ved beboernes ophold og aktivitet i boligen. I en bolig, hvor husholdningen består af 4 personer, produceres der dagligt ca. 12 l vand, fra udånding, sved, bad, rengøring, madlavning etc. Den fugt skal fjernes enten ved hjælp af et mekanisk ventilationsanlæg eller manuel ved at åbne vinduer.

Undgå skimmelsvamp 

Høj luftfugtighed giver god grobund for husstøvmider og skimmelsvamp, hvilket kan forårsage allergisymptomer hos overfølsomme personer. Skimmelsvamp bør derfor bekæmpes, når den opdages. Skimmelsvamp er også til skade for bygningen. En relativ fugtighed på 75% får skimmelsporerne til at gro. Man bør derfor holde fugtigheden i indeluften under 40% på kolde vinterdage og under 75% på de fleste dage om sommeren.

Investér i et hygrometer, der kan måle luftfugtigheden, eller hold øje med den indvendige side af ruden i stuen. Hvis der er kondens i bunden af ruden på 2 cm eller mere i højden, er det et tegn på, at der er for meget fugt i indeluften, og ventilationen er for dårlig.

Dug på ruden

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Sleeping boy - healthy living

BROCHURE: LIVING BOLIGVENTILATION

EXHAUSTO står bag i dig hele vejen, fra projektering til teknisk support og service.

Hent brochuren her