Living - Boligventilation

Indeklima i boligen, vidste du at...?

Boligventilation - nøglen til et godt indeklima

Behovet for boligventilation er kendt og skyldes fortrinsvis den megen fugt, der opstår ved de forskellige gøremål, vi har i boligen. 

En almindelig familie på fire personer ”producerer”imellem 8 og 10 kg vanddamp i døgnet, som skal ventileres væk.

Forskningen viser at boliger med dårlig ventilation ofte angribes af mug og svamp, samt giver beboerne forøget risiko for indeklima relaterede sygdomme som fx astma og allergi.

indtagelse vand, mad og luft

Et voksent menneske fortærer ca. 1 kg mad, drikker op imod 3 l vand, men forbruger omkring 25 – 30 kg luft om dagen.

Hvis man også tager i betragtning hvor længe man kan undvære mad (uger), vand (dage) og luft (minutter), står det helt klart, at luften er det vigtigste livsmiddel. 

Button - systemløsning - DK

Fra mekanisk udsugning til varmegenvinding

Førhen skete udluftningen enten som naturlig ventilation eller via et mekanisk udsugningsanlæg som fx EXHAUSTO EBV2002 / EBV02.

I dag kræves ventilation med både fraluft og tilluft samt varmegenvinding, hvor varmeenergien hentes ud af den fugtige fraluft og overføres til den friske nye udeluft, der skal tilføres alle beboelsesrum. Behovet for mekanisk ventilation er øget i takt med at vores huse gøres tættere og tættere i forsøget på at mindske energiforbruget.

Udsugningen skal finde sted i fugtige rum dvs. køkken, bryggers, toilet og badeværelse, og den forvarmede indblæsning skal foretages i alle beboelsesrum dvs. stue, soveværelse og børneværelse. Luften skal kunne strømme fra opholdsrum til de fugtige rum, enten via spalte under dørene eller via overføringsventiler mellem rummene.

EXHAUSTO Living Systemløsninger   

EXHAUSTOs Living systemløsninger kan inddeles i to hovedgrupper: EDV04 (EXHAUSTO Decentral Boligventilation) og EBV04 (EXHAUSTO Central Boligventilation). Hver løsning består dels af en funktionsbeskrivelse, dels en oversigt over de ventilations- og brandsikringsprodukter, der indgår i løsningen. EXHAUSTOs løsningsforslag er eksempler, der er udarbejdet, så de overholder gældende lovgivning. Det skal understreges, at det er den projekterendes ansvar at den valgte løsning i det aktuelle projekt overholder gældende lovgivning.

Button - systemløsning - DK

Projektering

Ved projektering af ventilationsanlægget er det meget vigtigt at tage højde for støj fra de tekniske anlæg, således at lydtrykniveauet i opholdsrum kan holdes under i hvert fald 30 dB(A), gerne lavere.

Ved valg af systemløsning er det også meget vigtigt at overveje vedligeholdelse herunder regelmæssig service (brugeren/tekniker), komponenternes levetid, tilgængelighed til servicekrævende komponenter såsom eventuelle spjæld – kort sagt - udvise rettidig omhu for ventilationsanlæggets drift i dets samlede levetid.   

Vi opholder os indendøre op imod 90% af tiden, derfor er det meget vigtigt at der er et ordentligt indeklima, hvilket stiller store krav til ventilation og ventilationsanlægget.

Inde-ude-ur, vi opholder os 90% af tiden indenfor 


KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Sleeping boy - healthy living

BROCHURE: LIVING BOLIGVENTILATION

EXHAUSTO står bag i dig hele vejen, fra projektering til teknisk support og service.

Hent brochuren her