Decentral med røgspjæld - løsning EDV2020-DS1

Brandsikring:

 • Brand Sikrings Automatik (BSA), del af VEX-automatik
 • Røgspjæld (RS) i hver lejlighed mod fælles kanal
 • Røgspjæld skal være tilgængelige (alle røgspjæld har BT72 indbygget)
 • Krav om månedlig automatisk kontrol af alle RS
 • Ingen fælles afhængighed

Kanaler:

 •  Krav om meget lavt tryktab i fælles kanal.
 • Tryktab i fælleskanal skal være så lavt at der ikke sker luftoverføring imellem anlæggene, uanset driftsform for alle anlæg. 
 • Fælles tilluftkanal kan opbygges på samme måde som her vist for afkastkanalen

Om løsningen:

 • Ventilationsteknisk vanskelig løsning.
 • Ved stop af et anlæg eller udløst BT72 i RS, stopper det pågældende anlæg i lejligheden og RS lukkes.
 • Alle andre anlæg kører uændret videre
Living hus - decentral DS1