Projekteringsguide

Ifølge Bygningsreglementet BR10 skal der i beboelsesrum såvel som i boligen totalt set være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s m2 opvarmet etageareal. Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over komfur og afkast over tag.

Emhætte med recirkulation og kulfilter er ikke tilladt i henhold til BR10.

Desuden skal luftskiftet i køkken, baderum, wc-rum, bryggers og lignende kunne forøges mindst til følgende:

  • I køkken skal der kunne udsuges en volumenstrøm på 20 l/s (72 m3/h)
  • Fra baderum og wc-rum skal der udsuges mindst 15 l/s (54 m3/h)
  • I særskilt wc-rum, bryggers og kælderrum udsuges en volumenstrøm på 10 l/s (36 m3/h)

Brandnormen DS428 giver mulighed for at gå ned på 50 Pa tryktab over udsugningsventilerne og 30 Pa over indblæsningsventilerne, når anlægget udformes som konverteret røgventileret løsning. Det medfører en væsentlig energibesparelse i forhold til de tidligere 100 Pa.
 

Læs EXHAUSTOs Living guide om projektering af boligventilation - klik på billedet herunder.

Projekteringsguide boligventilation living

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her