EBV02 Ventilation med udsugning

Ifølge Bygningsreglementet BR10, er det ikke længere tilladt at etablere EBV02 Ventilation med udsugning.

EBV02 er et ventilationssystem for etageboliger til udsugning fra køkken og badeværelse, og sikrer kontinuerlig luftfornyelse hele døgnet. Systemet kan behovsstyres til forceret udsugning i hver enkelt lejlighed via emhætten og via fugtstyret ventil i badeværelset. Den tilhørende automatik sørger for den nødvendige luftmængde.

  • Ventilatoren er centralt placeret på loft/tag, og afkastluften ledes ud over tag
  • I køkkenet suges luften ud gennem emhætten, som manuelt kan indstilles til forceret luftmængde efter behov
  • På badeværelset/toilet suges luften ud gennem en kontrolventil eller fugtstyret ventil
  • I alle beboelsesrum skal der placeres udeluftventiler. De sikrer at udeluften uhindret kommer ind i boligen og fordeles jævnt i hele boligen
  • Automatikken tilpasser ventilatorens hastighed, så trykket i kanalsystemet altid er afpasset efter ønsket luftmængde/behov

EBV02 principskitse

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her