Central boligventilation

EBV02 eller EBV04

I Danmark har man i mange år primært arbejdet med 2 ventilationssystemer til central boligentilation

  • EBV02 Ventilation med udsugning
  • EBV04 Balanceret ventilation med varmegenvinding

Med Bygningsreglementet BR10 er det ikke længere tilladt at etablere EBV02 Ventilation med udsugning. Der skal nu etableres EBV04 Balanceret ventilation med varmegenvinding.

Rentabilitet

Ved større renoveringer skal der etableres EBV04 Balanceret ventilation med varmegenvinding, med mindre det kan påvises, at det ikke er en rentabel investering.

Rentabiliteten beregnes således ifølge BR10:

årlig besparelse * levetid af foranstaltningen

> 1,33

Investeringen

Svarende til, at foranstaltningen skal være tilbagebetalt indenfor 75 pct. af den forventede levetid.

Levetiden for en modstrømsveksler er ifølge Bygningsreglementet 20 år, hvilket vil sige, at der skal regnes med tilbagebetalingstid på 15 år.

Antal lejligheder og etager pr. anlæg?

EXHAUSTO anbefaler, at et ventilationsanlæg max. skal ventilere ca. 20 lejligheder fordelt over max. 6 etager af hensyn til tryktab, støj i øverste lejligheder og autoriteten over armaturerne.

Fælles kanal eller seperate kanaler?

EXHAUSTO anbefaler et maksimalt tryktab på ca. 0,6 Pa pr. meter kanal. Ved fælles kanal menes, at der tilsluttes en lejlighed pr. etage. Ved Separate kanaler menes, at en kanal fra hver lejlighed føres op til øverste punkt (loftet) hvor kanalerne samles. Prøv at benytte EXHAUSTOs Living Calculator, du finder link til beregningsprogrammer i højre side.

Hvad er belastningsfaktor?

Ventilationsanlæggets forcerede luftmængde beregnes ud fra, hvor mange emhætter der er forceret på en gang og hvor stor luftmængde der er på emhætten, det kalder vi belastningsfaktor. Belastningsfaktoren bestemmes ud fra antal af lejligheder og den forcerede luftmængde på emhætten.


 

 

 

 

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her