Lovkrav

Hvornår gælder bygningsreglementet?

I BR10 blev 25 procent-reglen i kap. 7.4.3 ophævet. Ved ombygninger i eksisterende bebyggelse, der udgør over enten 25 pct. af klimaskærmen eller 25 pct. af den offentlige ejendomsværdi, skal der ikke længere laves rentabilitetsberegninger af, om der skal udføres yderligere energibesparende foranstaltninger.

Man skal stadig foretage efterisolering ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfælde er rentabelt.

Et at punkterne i BR10 er, at man som aktør i byggeriet bør være opmærksom på, at det nu er et krav ved renovering af en ejendom, at den skal bringes op til en "tidsvarende energimæssig standard". Det kan betyde øgede udgifter til renovering.

Ved større renoveringer skal der etableres EBV04 balanceret ventilation med varmegenvinding, med mindre det kan påvises, at det ikke er en rentabel investering.

Rentabiliteten beregnes således ifølge BR10:

  årlig besparelse * levetid af foranstaltningen       > 1,33
Investeringen

 

Levetiden for en modstrømsveksler er ifølge Bygningsreglementet 20 år.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her