Indeklima klasser

For at sikre korrekte og ens retningslinier i alle lande, er der under Energy Performance Directive for Buildings (EPBD) udarbejdet en række standarder for energi og indeklima, herunder "EN15251 - Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light and noise".

I denne standard klasseinddeles indeklimaet i 1, 2 eller 3:

Indeklimaklasse Forventet utilfredshed
med indeklimaet
Maximalt
CO2-niveau *)
1 højt niveau < 15% 700 ppm
2 middel niveau < 20% 850 ppm
3 moderat niveau < 30% 1150 ppm

 
*) CO2-niveauet udendørs er typisk 350 ppm og er indregnet i tabellen for at få det absolutte CO2-niveau i lokalet. De angivne CO2-niveauer er lavere end normalt, da der er taget hensyn til bygningens afgasning. Indeklimaklasse 2, svarer således til arbejdstilsynets krav, når der tages hensyn til bygningens afgasning.

For skoler gælder følgende:

Rumtype Indeklima
klasse
Gulvareal
(m2/person)
Luftmængde totalt,
lavt forurenende
bygning*
Luftmængde totalt,
ikke lavt forurenende
bygning
l/s
pr. m2
m3/h
pr. m2
l/s
pr m2
m3/h
pr. m2
Undervisning 1 2 6,0 21,6 7,0 25,2
2 2 4,2 15,1 4,9 17,6
3 2 2,4 8,6 2,8 10,1
Auditorium 0,75 16,0 57,6 17,0 61,2
2 0,75 11,2 40,3 11,9 42,8
3 0,75 6,4 23,0 6,8 24,5

 
*) Med lavt forurenende bygning forstås en bygning, hvor bygningsmaterialer er valgt ud fra særlige indeklimatekniske kriterier f.eks. indeklimamærkede materialer.

Beregningseksempel

Forudsætninger Luftmængder pr. klasselokale
- Ønskede indeklimaklasse 2
- Lavt forurenende bygning
- 28 elever og to lærere
- Lokalets størrelse 56 m2
30 personer x 7 l/s 210 l/s
56 m2 x 0,7 l/s 39 l/s
Luftmængde pr. klasselokale 249 l/s
CO2-niveau 1032 ppm

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her