Økonomi

Anskaffelsespris ift. de totale omkostninger

Det er et politisk mål at nedbringe energiomkostningerne i offentlige institutioner, for på den måde at kunne holde budgetterne nede, og samtidig bidrage til at nedbringe af CO2-udledningen, hvilket Danmark har forpligtet sig til.

Totalomkostningsprincippet

Hvis der kan opnås en stor besparelse på de løbende driftsomkostninger ved at investere lidt mere i anskaffelsesfasen, kan bevillingerne i nogle kommuner forhøjes, så den mest energioptimale løsning vælges.

Totalomkostningerne = Anskaffelsesprisen + Løbende driftsomkostninger

 

Prisen på et godt ventilationssystem er relativ lille,
i forhold til den samlede pris på et stort byggeprojekt.

Men driften af ventilationssystemet er en relativ stor del
af bygningens efterfølgende driftomkostninger.

Det er derfor vigtigt at vælge den rigtige løsning.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her