Central ventilation

Central ventilation er kendetegnet ved, at ét større ventilationsaggregat anvendes til at ventilere flere lokaler.

Det kan være et aggregat, der ventilerer hele skolen, men ofte vil ventilationen være opdelt, enten af pladsmæssige hensyn, brandmæssige årsager og/eller efter lokaletype. Eksempelvis kan ventilationsopgaven opdeles i fire opgaver:

 • Klasseværelser
 • Lærerværelse og kontorer 
 • Faglokaler (gymnastik, skolekøkken, fysik/kemi, sløjd)
 • Toiletter

Central skoleventilation 

Læs mere om styringsprincipper til skoleventilation her.

Fordele og ulemper ved central ventilation

Fordele og ulemper ved central ventilation er i høj grad afhængig af det enkelte projekt. Er det nybyggeri eller renovering. Er der flere etager, eller er skolen opdelt i flere seperate bygninger.

Derfor er nedenstående et meget overordnet billede.

Fordele Ulemper
 • Kun et/få aggregater at servicere
 • Lavere serviceomkostninger
 • Typisk højere temperaturvirkningsgrad
 • Overskueligt for pedellen at overvåge
 • Enkelt at tilpasse drifttider/ugeplanen
 • Mindre investering ved større anlæg/bygninger
 • Plads til kanalføring
 • Tryktab i kanaler medfører øget energiforbrug til lufttransport
 • Ikke muligt at have individuel tidsindstillinger pr. lokale
 • Kræver normalt brandautomatik, røgspjæld m.m.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her