Undervisningsmateriale

Sådan kan I teste skolens indeklima

Undervisningsmateriale fra EXHAUSTO

EXHAUSTO stiller undervisningsmateriale til rådighed, hvor eleverne får indblik i, hvad et godt indeklima er, samt hvilken betydning det har for deres indlæring. Undervisningsmaterialet kan downloades i højre side.

Godt indeklima er en kombination af temperatur, træk, fugtighed, luftkvalitet, lyd og lys. Især luftkvaliteten er en svær størrelse at arbejde med, men ofte anvendes CO2-niveauet som indikator for, hvor tung luften er. For høj koncentration af CO2 vil medføre ubehag som hovedpine, træthed og manglende koncentrationsevne.

Beregningsprogrammet CO2-beregner

Benyt vores CO2-beregner til at udarbejde en teoretisk beregning af CO2-niveauet i et givent lokale.

Du kan også låne et Comfort-o-meter til at måle indeklimaet i et lokale. Comfort-o-metret logger automatisk CO2-niveau, temperatur og luftfugtighed, der er tre vigtige indikatorer på hvordan indeklimaet er. Data kan efterfølgende bearbejdes på en computer.

Du kan bestille et Comfort-o-meter til udlån her. (låneperioden er 2 uger)

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her