Styringsprincipper

CAV, VAV og DCV, 3 principper for styring af luftmængde

Erfaringer og undersøgelser af skoler viser, at den gennemsnitlige luftmængde der er behov for, normalt kun er omkring 50-60% af den dimensionerede luftmængde.

I drifttiden benyttes lokalerne kun i 60% af tiden og i de perioder, hvor de benyttes, er der kun 75% belastning.

Det bekræfter med al tydelighed behovet for styring af ventilationen for at undgå unødigt energispild.

Styringsprincipper

Behovsstyring er vejen til besparelser på energiforbruget til ventilationsanlægget.

Ved at reducere luftmængden, når der ikke er personer til stede i bygningen/lokalerne eller ved at tilpasse luftmængden til belastningen, spares energi til opvarmning af udeluft samtidig med, at el-forbruget til drift af ventilatorerne reduceres.

Der arbejdes med tre forskellige styringsprincipper, der kan bruges hver for sig eller i kombination i et ventilationssystem:

Nedenstående graf viser energiforbruget for hver enkel styringsprincip (el og varme).

 

Styringsprincipper graf

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her