Produkter

Produkter til central ventilation

EXHAUSTOs produkter er kendetegnet ved høj kvalitet samt god teknisk dokumentation, hvilket sikrer en korrekt drift i mange år.

Til brug for central ventilation af skoler, kan EXHAUSTO tilbyde følgende produkter:

Aggregater med roterende veksler

- Kan leveres med luftmængder helt op til 40.000 m3/h
- Lavt energiforbrug og høj temperaturvirkningsgrad, helt op til 85%

Er velegnet til almindelige lokaler, uden lugtbelastning.

- Klasselokaler
- Lærerværelse
- Kontorer
- Bibliotek

Aggregater med modstrømsveksler

- Kan leveres med luftmængder op til 5.400 m3/h
- Lavt energiforbrug og høj temperaturvirkningsgrad, helt op til 90%
- Ingen lugtoverførsel (adskilte luftveje)

Er velegnet til alle lokaletyper, også lokaler med lugtbelastning.

Lokaler som ved roterende veksler, samt:
- Skolekøkken
- Gymnastik
- Omklædningsrum
- Toiletter

Ventilatorer

Da der i BR10 er krav om ventilation med varmegenvinding, bruges udsugningsventilation kun i mindre omfang.

Ventilatorer kan bruges til:

- Udsugning fra faglokaler (stinkskabe, punktudsugning)

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Calculation_300W

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her