Fordele og ulemper ved central ventilation

Fordele og ulemper ved central ventilation er i høj grad afhængig af det enkelte projekt. Er det nybyggeri eller renovering. Er der flere etager, eller er skolen opdelt i flere seperate bygninger.

Derfor er nedenstående et meget overordnet billede.

Fordele Ulemper

- Kun et/få aggregater at servicere
- Lavere serviceomkostninger
- Typisk højere temperaturvirkningsgrad

- Overskueligt for pedellen at overvåge
- Enkelt at tilpasse drifttider/ugeplanen
- Mindre investering ved større anlæg/bygninger

- Plads til kanalføring
- Tryktab i kanaler medfører øget energiforbrug til lufttransport
- Ikke muligt at have individuel tidsindstillinger pr. lokale
- Kræver normalt brandautomatik, røgspjæld m.m.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her