Renovering af boligbyggeri

Korskærparken og Sønderparken - beliggende i Fredericia - et boligbyggeri med 1.700 boliger bygget i 1965 og 1967

”Sønderparken” og ”Korskærparken” 

Ca. 1.500 boliger i Fredericiabebyggelserne ”Sønderparken” og ”Korskærparken” stod for få år siden over for at skulle ajourføres til dagens bygningsmæssige krav. De er bygget i perioden fra begyndelsen af 1960'erne og frem til 1978. I den forløbne periode er der ud over almindelig vedligehold udført bl.a. efterisolering af indgangsfacader og gavle samt renovering af havefacader.

Hvis lejlighederne skulle fremtidssikres, var det nødvendig med en mere gennemgribende renovering. Derfor skulle der udarbejdes en byggeteknisk helhedsplan og søges støtte i Landsbyggefonden.

Efter en byggeteknisk gennemgang og en kortlægning af de tekniske forhold blev opgaverne fastlagt. Der skulle bla. etableres en energirigtig ventilation i alle lejligheder. Ventilationen skulle følge kravene i BR10 – en energiramme, hvor der max. må bruges 72 W pr. m².

Valget stod mellem de mindre, decentrale anlæg og større centrale anlæg.

Efter et EU-udbud valgte bygherre det mest økonomisk fordelagtige tilbud, og valget faldt på EXHAUSTO.

Som leverandør gik EXHAUSTO i dialog på baggrund af sin faglige viden i afklaringsfasen. Bygherre valgte løsningen med centrale anlæg for bl.a. selv at kunne varetage ansvaret for driften og dermed også have sikkerhed for bygningernes løbende vedligehold og et sundt indeklima.

EXHAUSTOs løsning med VEX300-aggregater er kompakt, og de færdigsamlede anlæg kunne derfor løftes ind via tag i forbindelse med tagrenoveringen. Den kompakte løsning var desuden en fordel, da anlæggene skulle placeres i forbindelse med teknikrum i nybyggede taghuse.

Chefkonsulent Anker Schøler Kristensen fra Rambøll fortæller bl.a. dette om byggeprocessen:
Den valgte løsning rummer klare fordele i forhold til både drift og service. Med en central løsning stilles der fx ikke krav til adgang til de enkelte boliger. Det er enklere at udføre den nødvendige service på anlæggene, fordi der ikke forud skal træffes aftale om adgang til boligerne.

Udbudskravet var en varmegenvinding på min. 70% - EXHAUSTOs anlæg har en virkningsgrad på 82%.

Anlæggene er forsynet med F7-filtre, og der sker indblæsning af frisk luft med komforttemperatur i opholdszonerne.

I forbindelsen med afleveringen har brugerne fået en orientering om anlæggenes funktion og virkning i boligerne.


Data 

Opgaven

Renovering af "Sønderparken" og "Korskærparken" i Fredericia, ca. 1.500 boliger under Boligkontoret Fredericia; afdeling 217, 310, 405, 503 samt boli.nu afdeling 10 og 12.

Byggeår: 1965/1967
Antal boliger: 1600

Ventilation

- efter bestemmelser i BR10
Energiramme: Min. 72 W pr. m²

Varmegenvinding: 82% ved indregulering

Leverance

1.700 emhætter -
Soft ESL 136 WE
Link til produktdata

120 stk. VEX340H 
Link til produktdata

Kontakt

EXHAUSTO
Tel: +45 6566 1234

Samarbejdspartnere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia og Boli nu.
Bygherrerådgiver: Rambøll A/S

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her