Produktvalgs-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis produktvalgsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og ventilatorløsninger

Du åbner beregningsprogrammet ved at klikke på ikonet

VENTILATIONSANLÆG: VEX4000/5000

Med EXHAUSTOs produktvalgsprogram EXselectPRO kan du hurtigt og nemt konfigurere dit luftbehandlingsaggregat til dit aktuelle projekt:

Du får: De nødvendige tekniske data, målskitser og energiberegninger.

video icon
Få hjælp til at anvende EXselectPRO i en række videoer der ligger på vores videokanal 

VENTILATIONSANLÆG: VEX100/200/300, CX300

EXselectPRO logo blue 

Med EXHAUSTOs produktvalgsprogram EXselectPRO kan du hurtigt og nemt konfigurere dit luftbehandlingsaggregat til dit aktuelle projekt:

Du får: De nødvendige tekniske data, målskitser og energiberegninger.

EXselect logo blue

Med EXHAUSTO’s produktvalgsprogram EXselect kan du hurtigt og nemt konfigurere og beregne dit specifikke anlæg. Teknisk data som SFP, lyd, energiforbrug, ECO-designdata og dimensioner er tilgængelige samt Autocad tegninger. EXselect tilbyder desuden mulighed for lagering af beregning for senere brug.

Quick select logo blue

QUICKselect giver en hurtig beregning på kompakte VEX-aggregater til det ønskede behov, således at den bedste løsning kan vælges på basis det ønskede SFP, driftsøkonomi eller pris. Teknisk data som SFP, lyd, energiforbrug, ECO-designdata og dimensioner er tilgængelige.

DECENTRAL VENTILATION: VEX40T

Selector poWair for VEX40T

Download programfilen til din pc.

Du får: Dokumentation af VEX40T med hensyn til tryk, volumenstrøm, SEL-værdi, lyd mm.

VENTILATORER: BESB, BESF, DTV, DTH, VVR

EXselect logo blue

Med EXHAUSTO’s produktvalgsprogram EXselect kan du hurtigt og nemt beregne ventilatorstørrelse via den grafisk præsentation af kapacitetskurver. Teknisk data som SFP, lyd, energiforbrug, ECO-designdata og dimensioner er tilgængelige samt Autocad tegninger. EXselect tilbyder desuden mulighed for lagering af beregning for senere brug.

Quick select logo blue

Giver en hurtig beregning på alle ventilatorer til det ønskede behov, således at den bedste løsning kan vælges på basis det ønskede SFP, driftsøkonomi eller pris. Teknisk data som SFP, lyd, energiforbrug, ECO-designdata og dimensioner er tilgængelige.

TAGHÆTTER: THA/THF OG THAV/THFV 

Med EXHAUSTOs produktvalgsprogram EXselect kan du hurtigt og nemt beregne størrelse, luftmængde, energiforbrug og få Ecodesign-data.

SKOLEVENTILATION 


Skoleventilation med decentralt VEX308-aggregat.
Med EXHAUSTOs VEX308-beregner kan du hurtigt konfigurere din skoleventilationsløsning

Du får: Tekniske data, målskitser, energiberegninger, ecodesigndata og komplet bestillingsliste


CO2 calculator - link

CO2-calculator
Bestem CO2-niveau ud fra lokalestørrelse og belastning