CX3000, Ceilingaggregat

CX3000

Ceilingaggregat i 6 størrelser,
luftmængder 55 m³/h -  3.395 
m³/h

 • Til montage over nedhængt loft
 • Meget kompakt med stor ydelse
 • Fås i Left- og Right-model
 • Lavt lydniveau
 • EXcon-automatik
 • Fleksible hængsler med flere åbningsmuligheder
 • I overensstemmelse med hygiejnenorm VDI 6022

CX3000 Configurator
Download programfil version 1.7.2.4.

Beskrivelse

CX3000 Ceilingaggregater

Beskrivelse af CX3000-serien

CX3000 ceilingaggregater fås i seks størrelser, der dækker luftmængde op til 3.300 m3/h (ERP18). CX3000 er konstrueret til indbygning i et nedhængt loft, eller montering i loft eller i etageadskillelsen. CX3000 er en yderst pladsbesparende løsning, velegnet til såvel renoveringsprojekter eller nybyggeri. 

CX3000 kan vælges i en Left eller Right version. Som tilbehør kan bestilles vandvarmeflade (HW) til indbygning samt yderligere flader til kanalmontage: elektrisk forvarmeflade (PHE), elektrisk eftervarmeflade (A-HE) og/eller køle-varmeflade (COCW).

CX3000 styres af den avancerede EXcon-automatik.

CX3000-open doors

 

Låger

CX3000 er udstyret med hængslede låger, der kan åbnes i begge sider. Hvis placering og pladsforhold gør det vanskeligt at få plads til de nedhængte låger, kan vi levere skinner (tilbehør), der monteres under aggregatet, så lågerne kan demonteres og lægges på skinnerne, mens anlægget serviceres.

CX3000-greyed-out-showing-sliding-rail

Levering

CX3000-serien er en lagervare, hvorfor levering af aggregat samt valgte tilbehørsdele vil ske direkte fra centralt lager i Europa.

Konfigurering:

Benyt vores ExselectPro konfigureringsværktøj til at beregne løsningen, vælge korrekt størrelse og sammensætte de tilbehørsdele projektet foreskriver. 

Alle CX3000 aggregaterne leveres som en standard basis model i enten højre eller venstre variant. Tilbehør leveres separat som kit/dele og monteres i forbindelse med installation af aggregatet.   

Idriftsættelse:

Alle CX3000 skal idriftsættes for at sikre, at anlægget er indstillet korrekt. Dette gøres via et windowsprogram, CX3000 Configurator, som kan downloades via link øverst på siden.

Konfigureringen foregår vie et LAN-kabel tilsluttet Excon-Master-Modulet og en pc.

EXcon-master-med-kabel-og-pc


 

 

Kapacitetsområder

CX3000, kapacitetsdiagram

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af kapacitetsdata henvises til produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

CX3000-Kapazitätsbereiche

Konstruktion

CX3000

Det kompakte aggregat er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI6022, der sikrer et aggregat der er tilgængeligt for service, og hvor der ikke dannes skimmelsvampe eller andre bakterier i de anvendte materialer, som kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere om VDI under certifikater længere nede på siden.

Kabinettet

 
 
CX3000-kabinet-detalje 

Kabinettet er konstrueret af 0,8 mm galvaniseret stål korrosionsklasse C4 iht. EN/ISO12944-2og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne.

 

  

Modstrømsvarmeveksler

Gegenstromwärmetauscher

Varmegenvindingen sker via en modstrømsvarmeveksler i aluminium med en meget høj virkningsgrad. (Uden kondensation 80-85%, med kondensation op til 95%).

Det integrerede bypas-spjæld anvendes til at lede udeluften uden om varmeveksleren ved behov, f.eks. ved temperaturregulering, natkøling samt og af-isning. (Til af-isning er en eftervarmeflade er helt nødvendig).Motorsektioner 

 

CX3000-motorsektion

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign-direktivets krav.

 

 


Ventilatorhjul

 

CX3000-composithjul 

CX3000 er udstyret med et optimeret centrifugalhjul med bagudkrummede skovle.

Hjulet er af komposit, og dets udformning giver en stor ydelse ved et lavt energiforbrug.For-  og eftervarmeflader samt køle-varmeflade

køle-varmeflade-varmeflade
 

Tilbehør til CX3000:
HW: Vandvarmeflade til indbygning
P-HE: Kanalmonteret elektrisk forvarmeflade
A-HE: Kanalmonteret elektrisk eftervarmeflade
CW: Kanalmonteret køle-/varmeflade 

Find tekniske data for de forskellige varme- og køle-/varmeflader under hver enkel størrelse.

 
AHUC - Mainboard

 

CX3000-controlbox

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering. Læs mere om elektrisk tilslutning i vejledningen "Elguide for CX3000"


 

Panelfiltre

 

Filter-F7 

 

Panelfiltre til tilluft og fraluft - filtrene er lette at udskifte.

Filtrene fås i følgende filterklasser:
Fraluft:  ePM10 50% (M5)
Tilluft:  ePM1 50% (F7)


Se filterstørrelse under tekniske data for den enkelte CX-størrelse.


Filterboks

F9-filterbox


Ekstra filterboks for forbedring af indeklima

Det er muligt at indsætte en kanalmonteret filterbox efter aggregatet på tilluftsiden. 

Filterklasse: ePM1 80% (F9)


Automatik

CX3000

Automatik til CX3000

Alle CX3000 fås med integreret EXcon-automatik som sikrer optimal styring af indeklimaet i stort set alle applikationsområder.

EXcon-automatikken anvendes til styring af bl.a. luftmængder, varme og køling. Hvordan og hvornår automatikken skifter mellem de indbyggede funktioner indstilles i driftsprogrammet.

Driften af anlægget er konstant overvåget af EXcon-automatikken, som sikrer modstrømsveksleren mod tilisning, mod frostsprængning af vandvarme- og køle-varmeflade, samt sikrer mod overophedning af elvarmefladerne.

Ved hjælp af de 3 integrerede protokoller BACnet IP, Modbus TCP/IP eller Modbus RTU er det nemt at overvåge stort set alle parametre via BMS, samt kontrollere driften af anlægget.

Med EXcon-automatikkens mange funktioner er det muligt at optimere og tilpasse driften af anlægget, så den mest energieffektive regulering opnås, ved f.eks. at kompensere for udetemperaturen, ændre regulering ift. sommer eller vintersæson, begrænse aktiv køling eller varme, automatisk sænke temperatur-setpunktet og køle bygningen ned om natten i de varme sommerperioder.

 

Integrerede funktioner i EXcon-automatikken til CX3000:

 • Automatisk sænkning af temperatur i lav drift
 • Alarm- og datalog
 • Styring efter dags-, uge eller kalenderplan
 • Forlænget drift i perioder
 • Eksternt skift imellem reguleringsniveauer
 • Alarm email (kræver lokal mailserver)
 • Sommernatskøling
 • Udetemperaturkompensering
 • Automatisk sommer/vinter skift
 • Filterovervågning via trykmåling
 • Portal løsning med samlet overvågning af 5 anlæg
 • Opkobling til CTS/BMS via BACnet IP, Modbus TCP eller RTU (over 900 registre)
 • 2 konfigurerbare digitale indgange til.
  - Brandalarm (fabriksindstilling)
  - AHU nødstop
  - Manuel overstyring til Lav hastighed
  - Manuel overstyring til Medium hastighed
  - Manuel overstyring til Høj hastighed (fabriksindstilling)
  - Frostalarm
  - Ekstern start/stop
  - Ekstern reset af alarmer
 • 2 konfigurerbare udgange til:
  - Driftssignal (fabriksindstilling)
  - A-alarm (fabriksindstilling)
  - B-alarm
  - Alarm reset
  - Sommernatkøling aktiv
  - Sommersæson aktiv

 

Styringsformer

EXcon-automatikken giver forskellige reguleringsmuligheder, hvor de større CX-modeller også kan tilbyde trykstyret regulering. Herunder fås et overblik over mulighederne: 

CX3010-3020:

 • Temperaturstyret afisning med modulerende bypass spjæld
 • Statisk overvågning af filtertryktab
 • Drift af elvarmeflader frigives vha. termostat, som sikrer mod overophedning ved laveluftmængder.
 • Reguleringsmuligheder:
  - Konstant tryk (kræver tryktransmittere som tilbehør)
  - Konstant CO2
  - Konstant motorhastighed
 • Temperaturreguleringer:
  - Konstant tilluft
  - Konstant rum
  - Konstant fraluft
  - Temperaturdifference mellem tilluft og fraluft
 • Varme- og køleflader:
  - Forvarmeflade, el
  - Varmeflade, el
  - Varmeflade, vand
  - Køleflade, vand
  - Køle-varmeflade
 • Automatisk frostbeskyttelse af vandvarmeflade og køle-varmeflade
 • 3 reguleringstrin – Lav, Medium og Høj hastighed

CX3030-3060

 • Luftmængdemåling, justerbar vha. K-faktor
 • Dynamisk trykstyret afisning med ON/OFF bypass spjæld ift. timer
  - Mulighed for at vælge Temperaturstyret afisning med modulerende bypass spjæld
 • Dynamisk overvågning af filtertryktab ift. luftmængde
  - Mulighed for at vælge statisk overvågning af filtertryktab
 • Drift af elvarmeflader ift. luftmængde 
 • Reguleringsmuligheder:
  - Konstant luftmængde
  - Konstant tryk (kræver tryktransmittere som tilbehør)
  - Konstant CO2
  - Konstant motorhastighed
  - Dynamisk tryk (kræver tryktransmittere som tilbehør)
 • Temperaturreguleringer:
  - Konstant tilluft
  - Konstant rum
  - Konstant fraluft
  - Temperaturdifference mellem tilluft og fraluft
 • Varme og køleflader:
  - Forvarmeflade, el
  - Varmeflade, el – 2 størrelser
  - Varmeflade, vand
  - Køleflade, vand
  - Køle-varmeflade, vand
 • Automatisk frostbeskyttelse af vandvarmeflade og kombiflade
 • 3 reguleringstrin – Lav, Medium og Høj hastighed

 

 

 

Frostsikring

CX3000, frostsikring 

 

Bypass-afisning 

CX3000 er konstrueret med bypass-afisning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for tilisning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade.

VEX320330 afisningsprincip  

Eftervarmeflade og afisningsfunktionen:

Afisningssituationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeflade. Med eftervarmeflade sikres at temperaturen på tilluften ikke falder drastisk ifm. afisningsprocessen og komforttemperatur opretholdes.

Forvarmeflade og afisningsfunktionen: 

For at undgå en evt. tilisning kan temperaturen på udeluften holdes på et sikkert niveau med en forvarmeflade. Med forvarmefladen sikres, at temperaturen på udeluften aldrig falder under det kritiske punkt, hvor der er risiko for tilisning af varmeveksleren.

Hvilken metode skal man vælge?

Varmeveksleren kan frostsikres på 2 måder:

 • Temperaturstyret
 • Trykstyret (kun CX3030-3060)

Hvis aggregatet kan køre trykstyret afisning, er det muligt under idriftsættelsen at vælge mellem trykstyret eller temperaturstyret afisning 

Med temperaturstyret afisning vurderes risikoen for at varmeveksleren har begyndende tilisning, mens det ved trykstyret afisning mere præcist måles, hvor meget tilisning der er i varmeveksleren.

Frostsikring via temperaturføler

Generelt:

Spjældet på modstrømsveksleren styres med et modulerende signal fra EXcon-styringen. Modstrømsveksleren beskyttes mod tilisning ved at afkasttemperaturen, efter at fraluften har passeret varmeveksleren, registreres.

Sådan fungerer temperaturstyret frostsikring

Ved en afkasttemperatur under den indstillede værdi i EXcon-automatikken (Isbeskyttelse + Isbeskyttelse P-bånd) overstyres bypass-spjældet modulerende til 100 % åben. Jo mere at afkasttemperatur falder under dette punkt, jo mere vil bypass-spjældet åbnes modulerende mod 100% åben. Hvis afkasttemperaturen når værdien indstillet i Isbeskyttelse, vil bypass spjældet være 100% åben.

Udeluften passerer derved forbi varmeveksleren og fraluften fra rummet, passerer derved igennem varmeveksleren. Denne funktion vil, i kraft af den forholdsvis høje rumtemperatur, bevirke til at isbelægningen på varmeveksleren optøs.

Frostsikring via tryktransmitter (kun CX3030-60)  

Generelt:

Varmeveksleren beskyttes mod tilisning ved at måle trykfaldet over veksleren. Det aktuelle trykfald måles med en tryktransmitter med målepunkter på begge sider af varmeveksleren.

Afisning af veksleren starter når det aktuelle trykfald over veksleren overstiger det beregnede punkt i parameteren Aktuel af-isningstryk.

Det beregnede setpunkt er en beregning af den procentuelle stigning i trykfaldet over veksleren. Afisning starter hvis trykfaldet over veksleren overstiger den indstillede værdi (Af-isningstryk dynamisk i %) i forhold til trykfaldet over en isfri og ren veksler. EXcon-automatikken foretager en præcis udmåling af trykfaldet over den isfri og rene veksler, når funktion Udmål aktiveres.

Under afisning åbnes bypass spjældet 100% i den indstillede Af-isningstid, hvorefter det igen indtager den position som temperaturreguleringen har beregnet.
Under af-isningsperioden, hvor bypass spjældet er åbent, vil tilluftstemperaturen i stedet blive opretholdt af eftervarmefladen. 

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

Tilbehør

Tilbehør til CX3000

 1. 2" HMI touchpanel
 2. Vandvarmeflade til indbygning (HW)
 3. Elektrisk forvarmeflade (PHE)
 4. Elektrisk eftervarmeflade (HE)
 5. Køleflade (CW)
 6. Filterbox ISO ePM1 80% (F9) for kanalmontage 
 7. Skydeskinner til låger
 8. Overgangsstykke
 9. PIR-sensor 
 10. Tryk-transmitter-kit (2 stk. sensorer)
 11. CO2-sensor - rum 
 12. CO2-sensor - kanal
 13. Temperatursensor - rum
 14. Temperatursensor - outdoor
 15. Røgdetektor
 16. BT40-70 brandtermostat
 17. 3 coils extention module
 18. Vandlås til kondensafløb
 19. Lukkespjæld med spring-return (udeluft/afkast)

1.

Room - Touch for EXcon

2.

HW-indbygget-vandvarmeflade

 

3. 

PHE-til-CX3000

4. 

PHE-til-CX3000

5. 

CCW-for-CX3000-

6.

F9-filterbox

7. 

CX3000-greyed-out-showing-sliding-rail

8. 

Overgangsstykke-CX3010-3020

9.

Novema PIR sensor

10.

PTH4000, PTH-6202, pressure transmitter

11.

CO2 Sensor

12.

TS Room

13.

Novema rumføler

14.

TTH-6040-O

15.

UG30 og UG-3-a40 Røgdetektor


16.

BT40-70-fire-thermostate

17.

Eneko-3-coils-extension-module

18. 

Siphon til VEX40T


19. 

Lukkespjæld

   

Tilføj alt til pdf om CX3000, Ceilingaggregat:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her