VEX270EC Tekniske data

Tekniske data

Tekniske data, VEX270EC

Aggregatdata:
Min. luftmængde 1.400 m³/h
Max. luftmængde 8.910 m³/h
Optaget effekt 9,3 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 17 A (Strømforbruget er ikke sinusformet)
 
Vægt driftklart aggregat 750 kg
Vægt af aggregat for indtransport Ventilatorsektioner: 2 x 170,5 kg, Rotorsektion: 187 kg
Omgivelsestemperatur (drift)
Ved temperaturer under -25°C (og udendørsmontage) anbefales montage af et termostatstyret varmelegeme i automatikboksen.

-30°C....+50°C 
Rotordrev - stepmotor:
Spænding 230 V
Fasestrøm 0,2 A
Optaget effekt 45 W
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering (indbygget rotationsvagt) Trinløs fra 0 til 10 rpm på rotoren

 

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
iht. IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spænding indgang 3 x 400 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatik Modbus
Styresignal med anden automatik 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C

Data i henhold til Ecodesigndirektivet

Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 60,4 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 66,6N
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 4,619 kW
Luftmængde 7186 m3/h
Totaltryk 1396 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2913

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX270EC

VEX270 med standard rotor

VEX270_temperaturvirkningsgrad

VEX270 med højeffektiv rotor

VEX270 High efficiency rotor

Beregning

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC
Udeluft (friskluft) = 5 ºC
Målskitser

Målskitser, VEX270EC

VEX270 - Ventilatorplacering 1, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD11509_VEX270_V1_FP_dimension

VEX270 - Ventilatorplacering 2, her vist som LEFT

(aggregatmål i mm)
RD11510_VEX270_V2_FP_dimension

1) Afsæt serviceafstand svarende til aggregatdybde foran aggregatet.
2) Afsæt min. 200 mm frihøjde for service.
* Højden på soklen er fra fabrik indstillet på 200 mm, men kan varieres i intervallet 150 mm - 240 mm.

Køle- og varmeflader

Køle- og varmeflader, VEX270EC 

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX270

Type Model
HE el-varmeflade  HCE270
HW vandvarmeflade HW050x100
CW køleflade (vand)  CW050x100I
CW076x125U
DX køle-/varmeflade DX050x100

Tilføj alt til pdf om VEX270EC Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her