Ventilator (FAN) med filter (FX)

PF Chamber fan

Kammerventilator med totalvirkningsgrader op til 70 %. For hver aggregatstørrelse kan der vælges mellem 2 motorstørrelser, hvilket giver mulighed for optimal drift i hele kapacitetsområdet.

Funktion og anvendelse

Ventilator (Fan) med filter (FX) 

Funktion og anvendelse 

Beskrivelse

Kammerventilatoren giver stor fleksibilitet i forhold til indbygning og studsplacering.

Ventilatortypen er generelt velegnet ved moderate til høje kanaltryktab. Ventilatoren opbygger et statisk tryk i kammeret ved udløbsåbningen placeret i gavlen eller i toppen (kun for størrelse 4010-4050)  af aggregatet. Udvendigt kan der være monteret flanger for kanalmontage.


VEX4000 FAN/FX 

Driftsøkonomi

Totalvirkningsgrader op til 70 % opnås ved brug af EC-motorer, hvorved drift ved optimale omdrejningshastigheder sikres. Dermed opnås en god driftsøkonomi på anlægget.


Leveringsmuligheder

Anlæg med kammerventilatorer dimensioneres i EXselectPRO.

For hver aggregatstørrelse er der mulighed for to motorstørrelser, hvilket giver mulighed for optimal drift i hele kapacitetsområdet.


Konstruktion

Ventilator (FAN) med filter (FX)

Konstruktion

Kammerventilatorerne, der tilbydes i VEX4000 aggregater, er energioptimerede og direkte-drevne centrifugalventilatorer uden ventilatorhus og med bagudkrummede skovle. 

Ventilator

Ventilatoren består af et ventilatorhjul monteret direkte på akseltappen. Ventilatorhjulet er af 100% genanvendeligt materiale.

Ventilatorophæng

Motor og ventilator er monteret i et ventilatorophæng med svingningsdæmpere, som via skinneprofiler i bunden af aggregatet kan trækkes ud for service og rengøring.

Motor

Motoren er en flangemotor med tilslutning i klemkasse, og er EC-motorer klasse IE5, der sikrer optimal totalvirkningsgrad .

Ingen vibrationer

På sugesiden er indløbstragten monteret op mod sugekammeret. Metallisk kontakt forhindres ved hjælp af en fleksibel gummitætning, der sikrer at ventilatoren kan arbejde uden at overføre vibrationer til aggregatet.


Filter (FX) til kammerventilator

Ventilator (FAN) med filter (FX)

Filter (FX) til kammerventilator

Filterenhederne for aggregaterne leveres monteret i specielle rammer og er af posefiltertypen. Filtrene opfylder kravene i henhold til ISO 16850. 

Afhængig af renheds- og udskilningskrav til ventilationsluften, kan filtrene leveres i forskellige klasser:

  •  ePM10 50% (M5)
  •  ePM1 65% (F7) 
  •  ePM1 65% (FC7)”Pocket City Flo” (filter med kulstof, der kan fjerne lugtgener)
  •  ePM1 85% (F9)

Forfiltrering på tilluft-/fraluftsiden

 Ved konfigurationen af aggregatet findes en option for forfilter. Hvis denne option tilvælges, er det muligt at indsætte det 48 mm panelfilter foran posefilteret - se billedet.
Prefiltration panelfilter VEX4000

Ved at sætte et grovere filter foran et finere filter reduceres tilsmudsning af det finere filter. Afhængig af udeluften og ønsket tilluftkvalitet kan det være en fordel/mulighed.

Forfiltrene (48 mm) findes i klasserne:

  • Coarse 60% (G4)
  • ePM10 80% (M5)
  • ePM1 50% (F7)

Tryktab mv. kan beregnes i produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

 

 

Dimensioner, målskema

Ventilator (FAN) med filter (FX)

Dimensioner, målskema

VEX4000-model
Højde 

Længde   Dybde

uden spjæld  med spjæld 
VEX4010 [mm] 1309 710 809 1055
VEX4020 [mm]
1309 710 809 1275
VEX4030 [mm] 1499 820 1019 1549
VEX4040 [mm]
1599 820 1019 1630
VEX4050 [mm]
1744 820 1019 1755
VEX4060 [mm]
2069 910 1109 1930
VEX4070 [mm]
2069 1000 1199 2115
VEX4080 [mm]
2494 1000 1199 2325
VEX4090 [mm]
2744 1000 1199 2625
VEX4100 [mm]
3024 1000 1199 2895

De angivne mål er mål på sektionen - EXselectPRO giver de korrekte mål for hele aggregatet incl. samlebeslag og pakninger.


Tilføj alt til pdf om Ventilator (FAN) med filter (FX):

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her