Modstrømsvarmeveksler (CF)

VEX4000CF-closed-open-side

Vekslersektion til VEX4050 - VEX4100,
luftmængde op til 25.475 m³/h (ERP18)

 • Ingen overførsel af lugt og fugt
 • Høj temperaturvirkningsgrad
 • Kan kombineres med reversibel varmepumpe (RHP)
 • Kan fås som SPLIT-version, hvis adgangsvej kræver det
 • Konstrueret i henhold til VDI 6022
Funktion og anvendelse

Modstrømsvarmeveksler (CF) 

Modstrømsvarmeveksler-sektion til VEX4050 - VEX4100, luftmængde op til 29.400 m³/h (ERP18)


Ingen overførsel af lugt og fugt

Et VEX-aggregat med modstrømsvarmeveksler er en stor fordel i bygninger, hvor overførsel af lugt og fugt helt skal undgås, f.eks. lejlighedsbyggeri, flerfamiliehuse og plejehjem mm. Ligeledes kan modstrømsvarmeveksleren være den optimale løsning i bygninger, hvor lokalerne anvendes forskelligt - som f.eks. fabrik med produktionslokale og kontor osv.


Høj temperaturvirkningsgrad

Et VEX-aggregat med modstrømsvarmeveksler er ofte den mest energieffektive løsning med en høj varmegenvindingsgrad. Kapacitetsområdet for VEX4000CF - der går op til 29.400 m³/h (ERP18) gør det muligt at lade et aggregat dække et større antal lejligheder.


Modstrømsvarmeveksler kombineret med varmepumpe

VEX4000CF kan kombineres med varmepumpesektionen VEX4000RHP. De to moduler vil til sammen give en meget energirigtig løsning.

Split-løsning

VEX4000CF kan fås som SPLIT-løsning. Dvs. at sektionen leveres som flatpack, der nemt kan transporteres ind. Sektionen samles og monteres af EXHAUSTO-personale.

VDI 6022

VEX4000CF er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI 6022 - som de øvrige sektioner.

Læs mere om under Certifikater, standarder og registreringer


2 typer modstrømsvarmeveksler

Vi tilbyder modstrømsvarmeveksler i 2 versioner:

 • Standard CF - med en lamelafstand på 3 mm
 • Højeffektiv CF - med en lamelafstand på 2,1 mm

Se forskel i ydelse og virkningsgrad under "Kapacitetsdiagram for CF".

Kapacitetsdiagram

VEX4000CF, kapacitetsdiagram

VEX4000CF fås i to versioner:

 • Standard efficiency modstrømsveksler
 • High efficiency modstrømsveksler
Type Standard Efficiency High Efficiency
Lamelafstand 3 mm 2,1 mm
Varmegenvindingsgrad  < 80% > 80%
Luftmængde
Høj luftmængde
Lavere luftmængde

Hvilken modstrømsvarmeveksler, der vil være den optimale vil variere ift. projektets forudsætninger.


Kapacitetsdiagram for VEX4000 high efficiency

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata  mm. henvises til beregningsprogrammet EXselectPRO.

VEX400CF-capacity

Forudsætninger: Beregnet med 250 Pa ekstern tryktab, F7-filter i tilluft, M5-filter i fraluft - på et aggregat med eftervarmeflade (HW).

Bemærk: De angivne temperaturvirkninggrader er målt som "tør" virkningsgrad i henhold til EN308. Ved sammenligning af virkningsgrader er det vigtigt at sikre sig, at det er værdier for tør virkningsgrad, der sammenlignes.

Frostsikring

Frostsikring af VEX4000CF

Behov for frostsikring

I modstrømsvarmevekslere med høj virkningsgrad kan der ske tilisning af veksleren, når fraluften indeholder fugt, og det er frostvejr udenfor. Dette vil især være aktuelt, når der er tale om boligbyggeri, herunder plejehjemsboliger og lign. For at undgå tilisning af modstrømsvarmeveksleren sørger automatikken for at afisning af veksleren udfra  bestemte forudsætninger.


Sådan foregår af-isningen:

 • Tryktabet over modstrømsvarmeveksleren måles af trykfølere på begge sider af veksleren.
 • Når trykfaldet overstiger et forud defineret setpunkt, sørger EXcon-automatikken for at bypass-spjældet åbnes, og af-isningen starter. 
 • Den kolde udeluft vil ledes uden om varmeveksleren, og eftervarmefladen vil være den eneste varmekilde. 

Det er derfor vigtigt, at eftervarmefladen dimensioneres til at levere den nødvendige fremløbstemperatur ved dimensioneret minimum udetemperatur. (I Danmark f.eks. -12°C) 


Afisning under særligt kolde klimaforhold:

Ved særligt kolde klimaforhold anbefaler vi, at VEX4000 CF kan suppleres med en elektrisk forvarmeflade (PHE).

Forvarmefladen sikrer, at fremløbstemperaturen aldrig falder til under et forud defineret setpunkt for at undgå at afisningen påbegyndes.

Forvarmefladen bruger energi, men den sikrer også, at modstrømsvarmeveksleren fortsætter driften og opnår en høj varmegenvindingsgrad. Det er samlet set en bedre løsning end at aggregatet skal være i konstant afisningstilstand uden varmegenvinding, hvilket kan være situationen i perioder af året.

Dimensioner, målskema for CF-modul

Modstrømsvarmeveksler (CF)

Dimensioner, målskema for CF-modul

VEX4000-model Højde  Længde   Dybde
VEX4050 [mm]
1.744 1.800 1.755
VEX4060 [mm]
2.069 2.085 1.930
VEX4070 [mm]
2.069 2.085 2.115
VEX4080 [mm]
2.494 2.365 2.325
VEX4090 [mm]
2.744 2.630 2.625
VEX4100 [mm]
3.024 2.900 2.895

De angivne mål er mål på sektionen - EXselectPRO giver de korrekte mål for hele aggregatet incl. samlebeslag og pakninger.


Tilføj alt til pdf om Modstrømsvarmeveksler (CF):

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her