EXcon (Automatik til VEX4000)

EXcon kontroller

Alle VEX4000 kan leveres med integreret automatik til styring af bl.a. luftmængder, varme, køling og befugtning. Hvordan og hvornår automatikken skifter mellem de indbyggede funktioner sættes i driftsprogrammet.

Programmet kan om nødvendigt tilsidesættes ved midlertidige tvangsstyringer, hvorefter der vendes tilbage til det aktive driftsprogram. 

Det er naturligvis også muligt at bestille VEX4000 uden automatik - dette gælder dog ikke for VEX4000 med integreret køl.

Introduktion

Alle VEX4000 fås med integreret EXcon automatik som sikrer optimal styring af indeklimaet i stort set alle applikationsområder. Desuden tilbyder vi via EXcon
automatikken særlige løsninger til applikationsområder,som kræver særlige styringsmuligheder; f.eks. butiksløsninger som sikrer korrekt indeklima,
inkl. områder med befugtning, særlig kølestyring og præcis temperaturstyring.

EXcon automatikken anvendes til styring af bl.a. luftmængder, varme, køling og befugtning. Hvordan og hvornår automatikken skifter mellem de indbyggede funktioner sættes i driftsprogrammet. Programmet kan, om nødvendigt, tilsidesættes ved midlertidige tvangsstyringer, hvorefter der vendes tilbage til det aktive driftsprogram.


Funktioner indbygget i automatikken

 • Automatisk skift mellem sommer- og normaltid
 • Varmecoil med frostvagt
 • Konstant drift
 • Ugeprogram styret efter internt ur
 • Tidsstyret forlænget eller forceret drift
 • Ekstern start eller stop
 • Programopdatering med SD kort
 • Overvågning af 20 anlæg via portal løsning (tilvalg)

Indstilling og styring kan foregå med en browser eller med håndterminalen. De tilgængelige funktioner i sidstnævnte er begrænset til de mest anvendte. Web-løsningen er integreret i automatikken.

Netværkskommunikationen understøtter BacNet over TCP/IP og Modbus over RS485 eller TCP/IP. Som tilvalg er kommunikation med LON også understøttet.


EXcon håndterminal

Med til VEX4000 følger også et betjeningspanel og to meter kabel. Betjeningspanelet kan placeres ved selve aggregatet eller i et kontrolrum i nærheden.

Betjeningspanelet er med sin visuelle brugerflade enkel og nem at anvende for alle brugertyper.

Brugervenlig
 • Indbygget intelligent webserver med brugertilpasset informationsniveau
Pålidelig
 • Med modulopdelt BUS-system elimineres potentielle fejl
 • Sikkerhed mod uautoriseret adgang
 • Effektiv fejlfinding og oversigt
Omkostningsoptimal
 • Enkel implementering, oplæring og vedligehold
 • Mange tilpasningsmuligheder
 • Unik brugervenlighed
 • Energibesparende via sikring af optimal drift
Fleksibel
 • Med platform som kan kundetilpasses
 • Mulighed for opgradering
Fremtidssikret
 • Tilpasninger via SD-kort
 • Mulighed for integration i mange forskellige CTS-systemer
Styring og regulering

Indstilling af driftsparametre

Fabriksindstilling af standarddriftsparametre og setpunkter foretages efter normerne for komfortventilation. Yderligere tilpasning til den endelige driftssituation foretages ved test og opstart af aggregatet.


Styring og regulering:

Styringsformer

 • Tryk
 • Flow
 • CO2/VOC

Temperaturregulering

 • Temperaturregulering
 • Konstant tillufttemperatur
 • Konstant fralufttemperatur 
 • Konstant rumtemperatur
 • Konstant differens mellem udsugning og indblæsning (fraluft og tilluft)
 • Sommer- og vinterkompensation
 • Omluft opvarmning (tilvalg)
 • Sommernatkøling

WEB Brugerflade

Web-brugerfladen giver adgang til opsætning og styring af EXcon automatikken via både internettet og lokale netværk. Det giver brugeren frihed til at betjene anlægget hvorfra og hvordan det ønskes.

De tilgængelige funktioner bestemmes af profilen, der bruges til at logge på anlægget. De mest gængse former for drift er samlet under profilen Bruger. Profilerne Installatør og Service giver adgang til funktioner, der er beregnet for den indledende opsætning.

Når ugeprogrammet er opsat, kan anlægget fungere uden opsyn eller indgriben. Eventuelle behov for overstyring - og dermed afvigelser fra ugeprogrammet - lader sig også gøre. Den aktuelle status på aggregatet samt visning af de indstillede setpunkter fremgår af et flowdiagram.

EXcon, integreret automatik

EXcon understøtter følgende  netværk:

 • Integreret Webserver - TCP/IP
 • Modbus - RS485 / TCP/IP
 • BACnet - TCP/IP
 • LON - FT10 (tillægsmodul)

EXcon er baseret på BUS-teknologi med en lang række eksterne kommunikationsmuligheder. Al styring kan ske fra central enhed via webserver.

EXHAUSTO tilbyder specialløsninger til områder, der kræver særlige styringsmuligheder, eksempelvis butikker, der har behov for præcis temperaturstyring, særlig kølestyring og områder med befugtning.

EXcon Illustration


EXcon, tilbehør til automatik (sensorer)

Der kan tilkøbes følgende sensorer som tilbehør til EXcon-automatikken:

Trykføler for kanalmontage

Novema tryksensor Trykføler for konstanttrykregulering af både tillufts- og fraluftskanalen - inkl. Modbuskommunikation.PTH-DUCT 
Forsyning via modbus 24 V DC
Måleområde 0 - 2500 Pa
Nøjagtighed

- Drift
- Kortvarigt, dog
 

-20°C til 40°C
-30°C til 50°C
Kapslingsklasse IP54

CO2-føler

CO2 Duct EXcon CO2-føler til rum- eller kanalmontage
CO2-DUCT /CO2-ROOM
Forsyning  24 V AC/DC
Styresignal, analogt output 0-10 V DC 
Måleområde

- CO:
2
- CO:


0 - 2000 ppm
0-100 ppm
Nøjagtighed. CO2-DUCT

- CO2:
- CO:


±30 ppm @ 25°C
±10 ppm @ 25°C

Nøjagtighed. CO2-ROOM

- CO2:

- CO:


±1% af måleområdet og
±5% af målt værdi

±10 ppm
Kapslingsklasse IP54

 

VOC-føler

TS Room

VOC føler med Modbus

VOC-sensoren anvendes til at måle luftkvaliteten ved behovstyring. Sensoren måler indholdet af flygtige organiske luftarter som afgives fra mennesker, inventar,rengøringsmidler og byggematerialer.

VOC-koncentrationen omregnes til CO2-ækvivalent. Sensoren kan derfor erstatte eksisterende CO2-sensorer.
VOC-DUCT
Forsyning  18 - 30 V DC, nominelt 24 V  AC/DC via Modbus
Opstartstid - reaktionstid 15 min. - > 5 min 
Måleområde
450-2000 ppm CO2-ækvivalent
Nøjagtighed RH
± 150 ppm

PIR-sensor

Novema PIR sensor

Bevægelsesføler, overstyrer aggregatet ved bevægelse i rummet, hvor den er monteret. Detektoren har et dækningsområde på 110°.

For uønsket start og stop kan forsinkelse lægges ind.

PIR-ROOM
Forsyningsspænding 24VAC/DC (18 - 26 V AC/DC) 
El-forbrug  Typ: 500 mW, max 1W
Output Relæ: 24 V AD7DC, 5A/NO, 3A/NC
Detekteringsområde

- Dækningsvinkel
- Rækkevidde


110°
Ca. 15 m.
Temperaturområde -10 til + 60°C
Forsinkelse

- Startforsinkelse
- Stopforsinkelse
Fra 0 til 10 min.
Fra 5 sek. til 30 min. 
Dimensioner L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Vægt
56 g

Rumføler 

Novema rumføler

Rumføler til registrering af rumtemperatur.

Rumføleren er beregnet til montering på væg eller indsættelse i vægboks.

Polarhvid

Rumføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -20°C til +70°C
 Kapslingsklasse IP20 

 

Udetemperaturføler


EXcon accessories TS

Til måling af udetemperatur, bruges bl.a. i butiksløsning til styring af omluftfunktion ved køling. Kan leveres med betjeningspanel til montering i rummet.

Udetemperaturføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -40°C til +70°C

Temperaturføler for returvand


EXcon accessories TS


Temperaturføler for returvand på HW-/HWR-varmeflader og CW-køleflader. Temperaturføleren monteres på returvandsrøret.

TS-RETURN 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -50°C til +70°C

Fugt og temperaturføler via Modbus


Duct sensor


HTH6200 er en kombineret fugt- og temperaturføler til kanalmontage. Føleren kan leveres i 3 udgaver, HTH6202, HTH6203 og HTH6204. Den mekaniske udførlse er ens for alle tre, forskellen er Modbus-adresseringen.

HTH6202/-6203/-6204
Forsyning  24V DC via Modbus
Måleområde, temperatur  -40°C til +120°C
Måleområde, fugt 0 - 100 % RH
EXcon, øvrigt tilbehør til automatik

Der kan tilkøbes følgende tilbehør til EXcon-automatikken:


LON-Modul for CTS-anlæg

Via webserver er det muligt at tilslutte aggregaterne til CTS-anlæg med andre protokoller via en konverter. Konvertermodul - LON kan tilkøbes.


Røgdetektor 


Novema røgdetektor

Unigard røgdetektor er specielt udviklet til måling af røggasser i ventilationskanaler. Detektoren kan placeres i aggregatet eller eftermonteres i kanalen.

Ved placering i aggregatets luftindtag eller i indtagskanalen, skal detektoren tilsluttes "BRAND".
Ved placering i aggregatets fraluftudkast eller i aftrækskanalen skal detektoren tilsluttes "EKST. HØJ".

 

 Røgdetektor  
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde Optisk
 Måleområde temperatur  -10°C til +55°C
 Kapslingsklasse IP54

Brandtermostat

BT brandtermostat

Til udkobling af AHU ved brand. Vælg mellem udkobling ved 50°C og 70°C.

Brandtermostat   
Temperaturområde 50°C
70°C

Tilføj alt til pdf om EXcon (Automatik til VEX4000):

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her