EXcon (Automatik til VEX4000)

EXcon kontroller

Alle VEX4000 kan leveres med integreret automatik til styring af bl.a. luftmængder, varme og køling. 

Det er naturligvis også muligt at bestille VEX4000 uden automatik - dette gælder dog ikke for VEX4000 med integreret køl.

Introduktion

EXcon Automatik til VEX4000

Introduktion

Alle VEX4000 fås med integreret EXcon-automatik som sikrer optimal styring af indeklimaet i stort set alle applikationsområder. Desuden tilbyder vi via EXcon-automatikken særlige løsninger til applikationsområder, som kræver særlige styringsmuligheder; f.eks. butiksløsninger som sikrer korrekt indeklima, inkl. områder med befugtning, særlig kølestyring og præcis temperaturstyring.

EXcon-automatikken anvendes til styring af bl.a. luftmængder, varme og køling. Hvordan og hvornår automatikken skifter mellem de indbyggede funktioner sættes i driftsprogrammet. Programmet kan, om nødvendigt, tilsidesættes ved midlertidige tvangsstyringer, hvorefter der vendes tilbage til det aktive driftsprogram.

Kort om EXcon-automatikken:

Brugervenlig

 • Indbygget brugervenlig webserver med brugertilpasset informationsniveau

Pålidelig

 • Med modulopdelt BUS-system for sikker drift
 • Sikkerhed mod uautoriseret adgang
 • Effektiv fejlfinding og oversigt

Omkostningsoptimal

 • Enkel implementering, oplæring og vedligehold
 • Mange tilpasningsmuligheder
 • Unik brugervenlighed
 • Energibesparende via sikring af optimal drift

Fleksibel

 • Med platform som kan kundetilpasses
 • Mulighed for opgradering

Fremtidssikret

 • Opdatering af software via SD-kort
 • Mulighed for integration i mange forskellige CTS-systemer

 


Funktioner indbygget i automatikken

 • Natsænkning
 • Alarmlog og datalog
 • Styring efter dags-, uge eller årsplan
 • Forlænget drift
 • Ekstern forceret drift med efterløb
 • Alarm email (kræver lokal mailserver)
 • Sommernatkøling
 • Udetemperaturkompensering
 • Automatisk sommer/vinter skift
 • Statisk eller dynamisk filterovervågning
 • Zonestyring til fire zoner (kræver zonemodul), læs mere her
 • Portal løsning, samlet overvågning af fem anlæg med EXcon- eller EXact2-automatik
 • VIA CTS: over 800 registre eller objekter til rådighed (modbus/bacnet)
 • Digitale indgange til:
  - ekstern nulstilling af alarmer
  - ekstern lav, medium og høj hastighed
  - ekstern start/stop
 • Digitale udgange til:
  - A alarm
  - B alarm (kofigurerbar til lav/høj hastighed eller sommernatkøling
  - driftrelæ
  - brandalarm
  - Alarm reset

Indstilling og styring foregår med webserver fra PC, smartphone eller tablet - læs mere under Webserver længere nede på siden.

Netværkskommunikation:

Netværkskommunikationen understøtter BacNet over TCP/IP og Modbus over RS485 eller TCP/IP. 


Betjening af EXcon-automatikken

EXcon-automatikken kan styres fra betjeningspanel, CTS eller webserver over netværk eller via WAP (Wireless Access Point).

Betjeningspanel:

Med til VEX4000 følger også et touch betjeningspanel og to meter kabel. Betjeningspanelet kan placeres ved selve aggregatet eller i et kontrolrum i nærheden.
Betjeningspanelet er med sin visuelle brugerflade enkel og nem at anvende for alle brugertyper.

WAP (Wireless Access Point)

WAP er en lille WIFI-router, som monteres inde ved automatikken i aggregatet. Herved kan webserveren tilgåes trådløst via PC, smartphone eller tablet, så man hurtigt og nemt kan konfigurere aggregatet via mobile platforme.

 

Webløsning

EXcon Automatik til VEX4000 

Webløsning

VEX4000 leveres med en indbygget, intelligent webserver med brugertilpassede menuer og information.

EXcon - web - bms (bacnet-modbus)-smartphone  

Smartphone/tablet via WAP or VLAN

Styr det hele over Internettet

En både enkel og overskuelig webstyring er standard på alle modulaggregater. Med løsningen vises og styres luftmængderne i enkle billeder i webstyringen, ligesom det er tilfældet
for status på og styring af komponenter.

EXcon drift setpunkt DK
Styring af aggregat

 

Ugeprogram

Et overskueligt ugeprogram sikrer, at anlægget kan fungere uden opsyn eller indgriben. Skulle behovet for tvangsstyret drift melde sig, er dette selvsagt også muligt.

EXcon drift stil program DK
Tilpasning af ugeprogram

Driftsstatus

Aktuel status på aggregatet fremgår af et flowdiagram. Ved klik på de enkelte komponenter i diagrammet vises de indstillede setpunkter og aktuelle værdier.

EXcon_alarmlog status DK
Statusvisning - aggregatet og komponenter

 

Alarmer

Alle alarmer logges og kan sættes op til via e-mail at give besked om fejltilstand.

Alarmmenuen indeholder flere skærmbilleder, bl.a. Alarm log menu og alarm udsigt menu, hvor man kan se kommende alarmer.

EXcon_alarmlog DK
Visning af alarmlog

Styring og regulering

EXcon automatik til VEX4000

Styring og regulering 

Indstilling af driftsparametre

Fabriksindstilling af standarddriftsparametre og setpunkter foretages efter normerne for komfortventilation. Yderligere tilpasning til den endelige driftssituation foretages ved test og opstart af aggregatet.


Styringsformer

 • Konstant tryk
 • Konstant luftmængde
 • Fraluft slave
 • Tilluft slave
 • Konstant VOC/CO2
 • Fan optimizer
 • Fan optimizer slave
 • GreenZone
 • GreenZone slave
 • Konstant motorhastighed
 • Adaptiv trykkontrol (patenteret løsning til engergioptimering af VAV-systemer)
 • 0-10V fraluft slave
 • 0-10V tilluft slave
 • Zonestyring af op til 4 zoner - læs mere under zonemodul

Temperaturregulering

 • Konstant tilluftstemperatur
 • Konstant fraluftstemperatur 
 • Konstant rumtemperatur
 • Konstant differens mellem fraluft og tilluft
 • Sommer- og vinterkompensation
 • Omluftopvarmning (tilvalg)
 • Sommernatkøling

aDCV, Patenteret adaptiv trykregulering

EXcon Automatik til VEX4000

aDCV - patenteret adaptiv trykregulering

Den patenterede adaptive trykregulering som er udviklet af Aldes optimerer energimæssige og reguleringstekniske svagheder ved konstanttrykregulering af ventilationssystemer med variable luftmængder. 

Gennem den patenterede adaptive trykregulering kan der opnås op til 43%* besparelse på energiomkostningerne.

*op til 43% i forhold til et anlæg med konstanttrykregulering (VAV).
Op til 20% i forhold til et behovsstyret anlæg med konstanttrykregulering (DCV).


Flere fordele ved patenteret adaptiv trykregulering

Benyt aDCV og opnå en energibesparelse ved lavere tryktab og lavere lydniveau

Ved konstanttrykreguleringen bliver der i alle luftmængdeområderne stillet et konstant tryk gennem ventilationsanlægget til rådighed (Fig.: 1 – blå linje). 

Ved variable volumenstrømsystemer – f.eks. zoneregulering via CO2 eller fugtighed, kræver ventilationsanlægget imidlertid mindre tryktab i systemet ved lavere luftmængde (Fig.:1 - rød linie).

VEX4000 aDCV tryktab DK 

SFP-værdi

aDCV – den patenterede adaptive trykregulering sænker ventilationsanlæggets tryk ved faldende luftmængde og stiller kun den nødvendige luftmænge til rådighed.

Derved bruger ventilationsanlægget - specielt i delbelastningszonerne, væsentligt mindre energi end ved konstanttrykreguleringen (Fig.: 2 – rød linje) 

VEX4000 aDCV SFP DK

Lydniveau

På grund af det lavere trykkrav i delbelastningszonerne i ventilationssystemet og derved lavere motoromdrejningstal på ventilatoren kører ventilationsanlægget væsentligt mere lydløst. 
Eventuelle volumenstrømsregulatorer skal derfor ikke reducere overskydende tryk og genererer derfor mindre støj. (Fig.: 3 – rød linje).

Lydreduktionen vil være mest tydelig ved lav belastning.

VEX4000 aDCV Sound DK

Efter indtastning af referenceværdier beregner EXcon-styringen i vores VEX4000 aggregater en trykkurve til luftmængden for styring af ventilationen. Ved drift måler styringen luftmængden og trykket og korrigerer setpunkter ved afvigelser. 

PAD - diagram - DK 

  Tryk (P) Luftmængde (Q)
A  Pmin  Qmin
B Pmin + (Pmax - Pmin)/2 Qmin + (Qmax - Qmin)/4
C  Pmin + (Pmax - Pmin) ∗3/4
 Qmin + (Qmax - Qmin)/2
D  Pmax Qmax
Integreret automatik

EXcon Automatik til VEX4000 

Integreret automatik

EXcon understøtter følgende netværk:

 • Integreret Webserver - TCP/IP
 • Modbus - RS485 / TCP/IP
 • BACnet - TCP/IP

EXcon er baseret på BUS-teknologi med en lang række eksterne kommunikationsmuligheder. Al styring kan ske fra central enhed via webserver.

EXHAUSTO tilbyder specialløsninger til områder, der kræver særlige styringsmuligheder, eksempelvis butikker, der har behov for præcis temperaturstyring, særlig kølestyring og områder med befugtning.

VEX4000 with EXcon - web - bms (bacnet-modbus)-smartphone -


Tilbehør til automatik (sensorer)

EXcon Automatik til VEX4000

Tilbehør til automatik (sensorer)

Der kan tilkøbes følgende sensorer som tilbehør til EXcon-automatikken:

Trykføler for kanalmontage

Novema tryksensor Trykføler for konstanttrykregulering af både tillufts- og fraluftskanalen - inkl. Modbuskommunikation.PTH-DUCT 
Forsyning via modbus 24 V DC
Måleområde 0 - 2500 Pa
Nøjagtighed

- Drift
- Kortvarigt, dog
 

-20°C til 40°C
-30°C til 50°C
Kapslingsklasse IP54

CO2-føler

CO2 Duct EXcon CO2-føler til rum- eller kanalmontage
CO2-DUCT /CO2-ROOM
Forsyning  24 V AC/DC
Styresignal, analogt output 0-10 V DC 
Måleområde

- CO:
2
- CO:


0 - 2000 ppm
0-100 ppm
Nøjagtighed. CO2-DUCT

- CO2:
- CO:


±30 ppm @ 25°C
±10 ppm @ 25°C

Nøjagtighed. CO2-ROOM

- CO2:

- CO:


±1% af måleområdet og
±5% af målt værdi

±10 ppm
Kapslingsklasse IP54

 

VOC-føler

TS Room

VOC føler med Modbus

VOC-sensoren anvendes til at måle luftkvaliteten ved behovstyring. Sensoren måler indholdet af flygtige organiske luftarter som afgives fra mennesker, inventar,rengøringsmidler og byggematerialer.

VOC-koncentrationen omregnes til CO2-ækvivalent. Sensoren kan derfor erstatte eksisterende CO2-sensorer.
VOC-DUCT
Forsyning  18 - 30 V DC, nominelt 24 V  AC/DC via Modbus
Opstartstid - reaktionstid 15 min. - > 5 min 
Måleområde
450-2000 ppm CO2-ækvivalent
Nøjagtighed RH
± 150 ppm

PIR-sensor

Novema PIR sensor

Bevægelsesføler, overstyrer aggregatet ved bevægelse i rummet, hvor den er monteret. Detektoren har et dækningsområde på 110°.

For uønsket start og stop kan forsinkelse lægges ind.

PIR-ROOM
Forsyningsspænding 24VAC/DC (18 - 26 V AC/DC) 
El-forbrug  Typ: 500 mW, max 1W
Output Relæ: 24 V AD7DC, 5A/NO, 3A/NC
Detekteringsområde

- Dækningsvinkel
- Rækkevidde


110°
Ca. 15 m.
Temperaturområde -10 til + 60°C
Forsinkelse

- Startforsinkelse
- Stopforsinkelse
Fra 0 til 10 min.
Fra 5 sek. til 30 min. 
Dimensioner L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Vægt
56 g

Rumføler 

Novema rumføler

Rumføler til registrering af rumtemperatur.

Rumføleren er beregnet til montering på væg eller indsættelse i vægboks.

Polarhvid

Rumføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -20°C til +70°C
 Kapslingsklasse IP20 

 

Udetemperaturføler


EXcon accessories TS

Til måling af udetemperatur, bruges bl.a. i butiksløsning til styring af omluftfunktion ved køling. 

Udetemperaturføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -40°C til +70°C

Temperaturføler for returvand


EXcon accessories TS


Temperaturføler for returvand på HW-/HWR-varmeflader og CW-køleflader. Temperaturføleren monteres på returvandsrøret.

TS-RETURN 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -50°C til +70°C

Fugt og temperaturføler via Modbus


Duct sensor


HTH6200 er en kombineret fugt- og temperaturføler til kanalmontage. Føleren kan leveres i 3 udgaver, HTH6202, HTH6203 og HTH6204. Den mekaniske udførlse er ens for alle tre, forskellen er Modbus-adresseringen.

HTH6202/-6203/-6204
Forsyning  24V DC via Modbus
Måleområde, temperatur  -40°C til +120°C
Måleområde, fugt 0 - 100 % RH
Øvrigt tilbehør til automatik

EXcon Automatik til VEX4000 

Øvrigt tilbehør til automatik

Der kan tilkøbes følgende tilbehør til EXcon-automatikken:


LON-Modul for CTS-anlæg

Via LON-modul er det muligt at tilslutte aggregaterne til CTS-anlæg, som benytter LON-protokol. 


Røgdetektor 

Novema røgdetektor

Unigard røgdetektor er specielt udviklet til måling af røggasser i ventilationskanaler. Detektoren kan placeres i aggregatet eller eftermonteres i kanalen.

 

 Røgdetektor  
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde Optisk
 Måleområde temperatur  -10°C til +55°C
 Kapslingsklasse IP54

Brandtermostat

BT brandtermostat

Til udkobling af AHU ved brand. Vælg mellem udkobling ved 50°C og 70°C.

Brandtermostat   
Temperaturområde 50°C
70°C

Brandtermostat (justerbar)

Brandtermostaten er en temperaturstyret elektrisk afbryder, der kan monteres direkte i kanal. Den er forsynet med en skiftekontakt (NC/CO). Brandtermostaten leveres med dykrør.

BT40-70

Termostaten er forsynet med en spiralformet bimetalføler, som er fastholdt i følerrørets yderste ende. Hvis lufttemperaturen overskrider termostat værdien (justerbare 40 -  70 °C) bryder kontaktsættet.

Genindkobling skal foretages manuelt via reset knappen på termostathuset, og kan først ske når lufttemperaturen er faldet 15°C.

Tekniske data
Brydetemperatur 40 - 70 °C
Max omgivelsestemperatur, føler 125 °C
Max omgivelsestemperatur, termostathus 80 °C
Mål H x B x L 55 x 156 x 167 mm
Følerlængde 100 mm
Dykrørslængde 240 mm
Kanaludboring Ø20 mm
Tæthedsklasse IP65
Tilladelig kontaktspænding/strøm 24 V/ 250V AC
contact 11-12: 16A/2.5A
11-13: 2A/0.4A

Tilføj alt til pdf om EXcon (Automatik til VEX4000):

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXselectPRO beregner

VEX4000/5000

Sammensæt og beregn dit specifikke anlæg og få detaljeret dokumentation

Beregn med EXselectPRO
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her