HW, eftervarmeflade (vand)

HCW round and square
Generelt

HCW/HW-eftervarmeflader (vand)

Eftervarmefladen HCW/HW er et tilbehør til VEX200- og VEX300-serien. Fladen anvendes til at øge temperaturen på tilluften. Fladen kan enten styres via EXact-/EXact2-automatikken eller leveres beregnet for anden automatik. Fladen leveres i uisoleret kabinet.

Anbefaling

For at opnå det bedste grundlag for anlæggets drift, bør der i hvert enkelt tilfælde gennemføres en beregning med EXHAUSTO’s produktvalgsprogram EXselectPRO.

Tilbehør

Tilbehør til HCW/HW

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere, 4 forskellige

TE22: I tilluftkanalen til måling/styring af tillufttemperaturen
TE-RPT: På returrøret fra varmefladen for at frostsikre den
TS-RPT-X: Til frostsikring af eksterne rørføringer for varmefladen (tilvalg hvis behov)
TE-SPT: Temperaturføler på fremløbsrør til varmefladen

Modulerende motorventil Ventil, der trinløst regulerer vandtilstrømningen til varmefladen, afhængigt af varmebehovet
Cirkulationspumpestyring

Styring af cirkulationspumpe til vandvarmefladen 
Varmholdelsesfunktion (holder varmefladen frostfri) 
Styring for motionering af cirkulationspumpen i perioder uden varmebehov

Automatik:
MHCW-modul

VEX med EXact-styring:
MHCW-modul til styring af varmeflade

VEX med EXact2-styring:
Hvis afstanden mellem VEX og HCW-flade er under 10 m. kan varmefladen tilslutttes direkte i main board (IHCW)
Hvis afstanden mellem VEX og HCW-flade er over 10 m, skal varmefladen tilsluttes et MHCW-modul

Tilslutning af HCW-fladen

Vandtilslutning

Det er vigtigt, at HCW-fladen bliver tilsluttet korrekt. Se nedenfor...

Bemærk: MVM bruges som en generel term for en motorventil. 

Blandesløjfe 1:
Princip: Variabelt flow i primærkreds (forsyning) ogt konstant flow i sekundærkreds (VEX-aggregat):

HCW, tilslutningsprincip, type 1

Blandesløjfe 2:
Princip: Konstant flow i såvel primærkreds (forsyning) som i sekundærkreds (VEX-aggregat):

HCW- princip for tilslutning, type 2

 

Sådan må varmefladen ikke tilsluttes!
Tilslutning uden cirkuationspumpe medfører risiko for frostsprængning!

rd12900, DO NOT

Forklaring til principskitse:

Beskrivelse


Tilføj alt til pdf om HW, eftervarmeflade (vand):

 

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her