Køleflade CW (vand)

CCW_rund og firkantet med og uden kabinet

CW-køleflader er den ideele køleløsning for koldtvandssystemer, og kan anvendes sammen med luftbehandlingsaggregaterne VEX100, VEX200 og VEX340-350-360-370. CW-kølefladerne fås i isoleret og uisoleret kabinet.

 

Generelt

CW-køleflade (vand)

Kølefladen CW er et tilbehør til VEX100, VEX200 og VEX340-350-360-370. Fladen anvendes til at sænke temperaturen på tilluften. Fladen kan enten styres via EXact2-automatikken eller leveres beregnet for anden automatik. CW-kølefladerne i isoleret kabinet kan tilpasses til udendørs montage.


Tilbehør

Tilbehør til CW

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere

1. I tilluftkanalen til måling/styring af tillufttemperaturen
2. I fremløbsrøret til kølefladen

Modulerende motorventil Ventil, der trinløst regulerer vandtilstrømningen til kølefladen, afhængigt af kølebehovet
Cirkulationspumpestyring

1. Styring af cirkulationspumpe til kølefladen
2. Styring for motionering af cirkulationspumpen i perioder uden kølebehov

Automatik:
MCCW-modul

MCCW-modul til styring af køleflade


Tilslutning af CW-fladen

Vandtilslutning

Det er vigtigt, at CW-fladen bliver tilsluttet korrekt. Se nedenfor...

Bemærk: MVM bruges som en generel term for en motorventil. 

Blandesløjfe 1:
Princip: Variabelt flow i primærkreds (forsyning) og konstant flow i sekundærkreds (VEX-aggregat):

RD11857, Principskitse CCW100-200-300, type 1

Blandesløjfe 2:
Princip: Konstant flow i såvel primærkreds (forsyning) som i sekundærkreds (VEX-aggregat): 

RD11858, Principskitse CCW100-200-300, type 2

Forklaring til principskitse

RD12912 principskitse forklaring CCW


Tilføj alt til pdf om Køleflade CW (vand):

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her