CH Køleenhed

CH with VEX340

CH-køleenhed er et fleksibelt kølesystem med køleenhed, køleflade og automatik.

Generelt

CH køleenhed

CH køleenhed er en fleksibel køleløsning, hvor chiller-enheden kan opstilles uafhængigt af VEX-aggregatet. Løsningen er f.eks. velegnet, hvor der ikke er mulighed for udendørs opstilling af et traditionelt køleanlæg.

CH chiller produktprogrammet passer til EXHAUSTOs VEX-serier VEX100, VEX200, VEX340 samt VEX350-360-370.

Løsningen består af en køleenhed, køleflade og automatik. Rørforbindelse mellem enhederne kan udføres lokalt af VVS-installatør, dvs. ingen fordyrende udgifter til f.eks. certificeret kølemontør.

Bemærk: CH køleenheden er kun beregnet for indendørs opstilling.


Konstruktion

CH Chiller

CH chiller er opbygget af en energivenlig inverter-reguleret Scroll-kompressor, hvor kapaciteten kan reguleres fra 30-100%.  

I chilleren sidder to pladevekslere med tilhørende lavenergi- vandpumper, der sørger for cirkulering af væske mellem chiller-enhed og CW cooling coils. Væsken skal være vand tilsat glycol for at sikre mod frostsprængning.


Kabinetter

 

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2.


Svingningsdæmpere

 

CH chiller er placeret på svingningsdæmpere, hvilket giver mindre støj og vibration til underlaget, hvorpå chilleren er placeret.


CW-køleflader

 
CCW rund uisol

Køleflader - som er en del af køleløsningen.

Se mere om selve kølefladen under CW-Køleflader


Driftseksemper

CH Chiller

Køledrift, eksempel

Her vist med en VEX260 med CH60:

 VEX260 + CH60
Luftmængde   4310 m3/h
SFP  2100 W/m3/s
Eksternt tryk  250 Pa
Udeluft  32°C / 40% RH
Fraluft   26°C / 50% RH
Ønsket tillufttemperatur  20°
 CH60 med kølegenvinding
Tillufttemperatur  19,6°
 Køleydelse  10,7 kW
EER  3,9

Automatik

CH chiller

Kommunikation med chillerenheden foregår via EXact-automatikkens HMI-panel. Konfiguration og opsætning samt udlæsning af driftsparametre kan udføres direkte fra HMI-panelet eller via webserveren (tilvalg).


Køledrift

Ved køledrift sker en automatisk regulering af VEX aggregatets min. luftmængde og balancefunktion mellem fraluft og tilluft. Dermed sikres, at chillerens kompressorer arbejder inden for det optimale driftsområde.


Tilbehør

Tilbehør til CH Chiller

 

Oliespildbakke

 
CH, Oil spill tray

I nogle europæiske lande er det lovpligtigt at placere en oliespildbakke under CH chiller. Spildbakken sikrer at lækage fra en defekt på kølekredsen opsamles i bakken.


Tilføj alt til pdf om CH Køleenhed:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her