Røgkontrolspjæld

Røgkontrolspjæld CX-5C, VX-6 og NEO-V

Røgkontrolspjæld anvendes til at sikre bortledning af røg under brand, og hvor der er krævet røgudluftning under og efter en brand.

Generelt

Røgkontrolspjæld

Røgkontrolspjæld kan være lukkede eller åbne under en brandpåvirkning og kan derfor anvendes for at sikre bortledning af røg under brand, og hvor der er krævet røgudluftning under og efter en brand.

Røgkontrolspjæld vil normalt være forsynet med en spjældmotor uden spring-return-funktion og uden brandtermostat.

Dette sikrer, at spjældets position fastholdes under et brandforløb og udelukkende styres via brandsikringsautomatikken og dennes detektering.

Krav til røgkontrolspjæld ift. DS428:2019

Krav til røgkontrolspjæld ift. DS428:2019

Standarder:

Røgkontrolspjæld skal være:

  • Brandtestet iht. DS/EN 1366-10
  • Klassificeret iht. DS/EN 13501-4
  • CE-mærket iht. DS/EN 12101-8.

Tillægsklasser

Røgkontrolspjæld kan have forskellige tillægsklasser, alt efter hvad de er godkendt til:

Installation Fastgørelse Tillægsklasse
Vertikal installation i/på væg Vew eller Vedw
Vertikal kanalinstallation uden fastgørelse til væg Ved eller Vedw
Horisontal installation i/på dæk How eller Hodw
Horisontal installation uden fastgørelse til dæk Hod eller Hodw

 

Minimum klassificeringer

I forhold til, hvad røgkontrolspjæld anvendes til, er der følgende min. klassificeringer.

Røgkontrolspjæld anvendt til:

  • Bypass-kanal monteret udenfor betjeningsområdet for røgventilerede systemer eller decentrale systemer med fælles kanalsystem, eller
  • Zoneinddeling af et røgventileret system, som er automatisk aktiveret af et ABA-anlæg, eller
  • Modulerende røgkontrolspjæld med spring/return-motor til brandposition, eller
  • Klimaskærmsspjæld monteret uden for betjeningsområdet på systemer med automatisk aktivering, eller uden åben kanalforbindelse til betjeningsområdet

skal mindst være:
- E600 30 (i ↔ o) S500C10.000AA single.

Hvis røgkontrolspjæld monteres i eller med åben kanalforbindelse til betjeningsområdet og anvendes til:

  • Røgudluftningsanlæg til åbning/afspærring mod betjeningsområde, eller
  • Til funktioner, som ikke er omfattet af det ovenstående, mht. bypass, zoneinddeling, m.m.

Så skal disse mindst være:
- EI 60 (i ↔ o) S500C10.000MAmulti eller HOT400/30 uden særskilte krav om brandisolering, eller
- E600 60 (i ↔ o) S500C10.000MAsingle eller HOT400/30 med brandisolering på afgreninger

Tilføj alt til pdf om Røgkontrolspjæld:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her