FSB500 brandgasventilator, tekniske data

BESB500 åbent og lukket
Tekniske data

FSB500-4-1EC 

MODEL    FSB500-4-1EC
Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad  71,5 %
ECO måleopstilling (A-D)  D
Krav til effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt  89,6

Motor

Motor 

EC-motor med indbygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 824 W
4252 m3/h
499 Pa
1261 omdr./min
Nominelt omdrejningstal (N) 1420 omdr./min.
Elforsyning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsbeskyttelse     Indbygget i motorstyring

Maks. optaget strøm* (I)

8,5 A 
Maks. optaget effekt (P1)** 1,23 kW
Motoreffekt (P2)** 1,1 kW

Andre data
Vægt 88 kg

 

 

Forudsætninger:

  • * I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
  • ** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
  • Opgivne data er ved t = 20°C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, max. +80°C
  • Omgivelsestemperatur: max. +40°C
  • Trykforhold: < 1,11
  • Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledningen for produktet
Kapacitetskurver

FSB500-4-1EC

 

 

BESB500-4-1EC kapacitetskurve

 

 

 

Lyddata

FSB500-4-1EC

 

FSB500 sound

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 k 2 k  4 k  8 k 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     1 7 4 0 -3  -4 -12 -15 -24
Lw2 6   1 7 8 4 -1 4 -11 -16 -28
Lw3 -15 -13 -7 -11  -15  -18 -21  -25 -27 -33
LpA3   -25                  

 

Målskitse

FSB500-4-1EC

 

BESB500 målskitse

 

 

 

Røggasmodstand

FSB500-4-1EC

Brand

FSB tåler temparaturer op til 80 °C ved normal drift og op til 400 °C i 120 min. i tilfælde af brand.
Tilføj alt til pdf om FSB500 brandgasventilator, tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her