Flamme- og røgspjæld (FRS)

Brandspjæld

Flamme og røgspjæld til røgventilerede systemer.


Generelt

Røgspjæld (RS)

Et uisoleret spjæld, som sikrer mod spredning af røg. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandceller og ved røgventilerede systemer.

Krav til røgspjæld

Røgspjæld (RS)

  • Røgspjæld skal være testet i henhold til DS/EN1366-2 og klassificeret efter DS/EN135013
  • Brandmodstandsklassen skal mindst være E30 (ve, ho, i <-> o) S og i betonlofter også E90 (ho, i <->o) S
  • Røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/EN1751 klasse C
  • Røgspjældet skal være egnet til både kanalinstallation, lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser
  • Bladakslen skal kunne installeres enten i vandret eller lodret position, således at akuatoren kan monteres i alle stillinger
  • Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssytemet
  • Spjældbladet skal være udført med en keramisk beklædning, som sikrer røgtæthed både ved rumtemperaturer og høj temperaturer, når spjældet er lukket
  • Røgspjældet skal ikke have en brandtermostat
  • Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning/betjening af udløsning samt lukning
  • Røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator
DS428

Røgspjæld (RS)

DS428,2009 kræver at alle spjæld der indgår i bygningens brandsikring skal motioneres hver 7. dag. Dette kan gøres enten via bygningens CTS system eller via et stand-alone system.

EXHAUSTO tilbyder stand-alone systemet HBA, som er et aktiverings-, overvågnings- og testsystem. Røgdetektorer kan tilsluttes systemet således at de tilsluttede spjæld m.m. aktiveres, hvis der er signal fra røgdetektor.

Tilføj alt til pdf om Flamme- og røgspjæld (FRS):

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her