FC-frekvensomformer til SEF brandgasventilator

NFO frekvensomformare

Se video om fordelene ved
NFO SINUS® her. 

Generelt

NFO Sinus®

Den interferensfri frekvensomformer

Med frekvensomformeren NFO Sinus kan du hastighedsregulere elektriske motorer til maskiner, ventilatorer og pumper og derved spare op til 70 % energi. En investering betaler sig ofte tilbage på et år.

Frekvensomformeren NFO Sinus er unik ved, at den styrer motoren med en patenterede teknologi, som gør den interferensfri, hvilket giver en lang række fordele.

I forhold til traditionelle frkvensomformere er nogle af fordelene:

ENKEL

  • Ingen skærmede kabler
  • Ingen besværlige installationskrav
  • Ingen begrænsninger for afstanden mellem motor og drev 

LYDSVAG

  • Ingen elektromagnetisk interferens 
  • Ingen irriterende skiftelyde 

SIKKERT

  • Ingen EMC-forbehold
  • Ingen lejestrøm 
  • Ingen jordstrøm
Funktion

Funktion, NFO Sinus®

Frekvensomformeren NFO Sinus® er baseret på svensk, patenteret teknologi, der gør det muligt at hastighedsregulere elmotorer, uden at der opstår elektromagnetisk interferens, hvilket giver en række særlige fordele.

Den sinusformede spænding gør omformeren Intrinsic EMC, dvs. interferensfri i sig selv.

ENKEL

Installationen er enkel og billig, fordi du hverken skal bruge skærmede kabler, EMC-filtre eller andet EMC-klassificeret installationstilbehør. Ved energieffektivisering (ROT-projekter) kan du bruge eksisterende kabler, selvom de er uskærmede, og installationsarbejdet foregår derfor hurtigt og nemt.

Afstanden mellem motoren og omformeren kan være lang, da den eneste grænse for kablets længde er dets modstand og spændingsfald. Derfor kan omformeren placeres, hvor du vil have den, selvom afstanden til motoren er flere hundrede meter. Det åbner op for nye fleksible løsninger i udfordrende miljøer.

LYDSVAG

NFO Sinus® er interferensfri og skaber derfor ikke elektromagnetisk interferens i teknisk udstyr i omgivelserne. Omformeren opfylder de strengeste krav i EMC-direktivet og kan bruges i alle miljøer – fra boliger, industri til medicinsk udstyr. 

Med NFO Sinus® slipper du også fore forstyrrende støj fra motoren pga. skiftefrekvenser, hvilket giver et mere støjsvagt miljø. SIKKER NFO Sinus® skaber ingen lejestrøm. Motoren får dermed en længere levetid, og NFO Drives giver fem års garanti på lejerne i nye motorer. Der dannes ingen jordstrømme, og derfor kan man anvende fejlstrømrelæer til boliger (30mA), da læktrøm er maksmalt 2mA. Det giver høj elektrisk sikkerhed.

HØJ PRÆCISION

Motorens omdrejningstal kan styres med høj præcision og fuldt drejningsmoment lige fra starten samt ved lave omdrejningstal. Omformeren har desuden en energibesparende funktion, der gør det muligt at køre ekstra energirigtigt ved lav motorbelastning, f.eks. i ventilatorer, som nogle gange kører med lavt omdrejningstal. Frekvensomformeren NFO Sinus® er det bedste valg, når du vil spare energi, lydsvagt og sikkert.

Tekniske data

Tekniske data, NFO Sinus®

EFFEKTSTØRRELSE (kW)
0,37 0,75 1,5 2,2
Motorudgang:
Kontinuerlig udgangsstrøm (A)
 1,3 2,1 3,5 4,9
Motorudgang:
Maksimal udgangsstrøm (A)
 1,6 2,5 4,2 5,8
Kapslingsklasse
IP54 
Mål (H x D x B) 
 413x280x80 mm
Vægt  7,0 kg

Tilføj alt til pdf om FC-frekvensomformer til SEF brandgasventilator:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her