FDI Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDI brand og røgspjæld
Generelt

FDI Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

Et isoleret spjæld med brandtermostat (ca. 70°C), som sikrer mod spredning af både røg og brand. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløs lukket.

Anvendes ved gennembrydning af brandsektioner.

Krav til brand- og røgspjæld

Brand- og røgspjæld (BRS)

 • Brand- og røgspjæld skal være testet i henhold til DS/EN1366-2 og klassificeret efter DS/EN135013
 • Brandmodstandsklassen skal være EI60 (ve, ho, i <-> o) S og i betonlofter også E90 (ho, i <-> o) S
 • Brand- og røgspjældet skal være godkendt til at kunne installeres fra én side
 • Eftertætningen af det monterede spjæld skal være synlig, således at det tydeligt fremgår, om spjældet er installeret og tætnet korrekt
 • Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/EN1751 klasse C
 • Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger
 • Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og loftert samt gipsvægge imellem brandadskillelser
 • Bladakslen skal kunne installeres enten i vandret eller lodret position, således at aktuatoren kan monteres i alle stillinger
 • Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001
 • Spjældet skal være udført med dobbelttætning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturer, når spjældet er lukket
 • I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72°C
 • Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden
 • Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning/betjening af udløsning samt lukning
 • Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator
DS428

Brand- og røgsspjæld (BRS)

DS428,2009 kræver at alle spjæld der indgår i bygningens brandsikring skal motioneres hver 7. dag. Dette kan gøres enten via bygningens CTS system eller via et stand-alone system.

EXHAUSTO tilbyder stand-alone systemet HBA, som er et aktiverings-, overvågnings- og testsystem. Røgdetektorer kan tilsluttes systemet således at de tilsluttede spjæld m.m. aktiveres, hvis der er signal fra røgdetektor.

Tilføj alt til pdf om FDI Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her