Brandsikring

 • Overvåger, tester og kontrollerer funktionen af ventilationsanlæggets brandsikringskomponenter
 • Kan have op til 5 , 20 eller 60 motoriserede spjæld tilsluttet

Luftmængder: 300 - 7.300 m3/h

 • Certificeret brandgasventilator
 • Drifts- og evakueringsventilator F400/2H
 • Minimalt energiforbrug
 • Lave driftsomkostninger
 • Længere serviceintervaller
 • Lavt lydniveau
 • Bagudkrummede skovle

Luftmængder: 200 - 4.300 m³/h 

 • Certificeret brandgasventilator (røgventilator) F400/2H
 • Godkendt til 400°C i 120 min.
 • Drifts- og evakueringsventilator
 • Monteres på TGKS taggennemføring
 • Monteres på FPTS monteringsplade
 • Uisoleret spjæld
 • Brandspjældsmotor (spring-return)
 • Er strømløs lukket
 • Ved gennembrydning af brandceller
 • Til røgventilerede systemer
 • Uisoleret spjæld
 • Brandspjældsmoter (spring-return)
 • Er strømløs åbent
 • Til røgventilerede systemer
 • Isoleret spjæld med brandtermostat (ca 70°C)
 • Brandspjældsmoter (spring-return)
 • Er strømløs lukket
 • Ved gennembrydning af brandsektioner
 • Sikrer mod spredning af både røg og brand
 • Røgsensor
 • Brandtermostat
 • Trykstyring

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her