DTV450 tagventilator, vertikal afkast

Tekniske data

DTV450

MODEL    DTV450-4-1EC
Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad 57,1 %
ECO måleopstilling (A-D) C
Krav til effektivitetsgrad   62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 74,4

Motor

Motor 

EC-motor med indbygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 
763 W
2934  m3/h
535 Pa
1700 omdr./min

Nominelt omdrejningstal (N) 1700 omdr./min.
Elforsyning (U)   1 x 230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsbeskyttelse     Indbygget i motorstyring

Maks. optaget strøm* (I)

8,0 A
Maks. optaget effekt (P1)** 1,12 kW
Motoreffekt (P2)** 1,1 kW 

Andre data
Vægt 60 kg 

 

Forudsætninger:

  • * I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
  • ** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
  • Opgivne data er ved t = 20°C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, max. +60°C
  • Omgivelsestemperatur: max. +40°C
  • Trykforhold: < 1,11
  • Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledningen for produktet
Kapacitetsdiagram

DTV450-4-1EC

 

DTV450-4-1EC kapacitetskurve
Målskitse

DTV450

 

DTV450 målskitse
Lyddata

DTV450

 

DTV450 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 k 2 k  4 k  8 k 
      I II I II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     3  8 4 1 -2 -6 -13 -16 -21
Lw3 6 0 7 8 6 -1 3 -4 -13 -20
LpA3   -22                  

Tilføj alt til pdf om DTV450 tagventilator, vertikal afkast:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her