DTV250 tagventilator, vertikal afkast

Tekniske data, DTV250-4-1EC

DTV250-4-1EC

MODEL    DTV250-4-1EC
Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad 51,9 %
ECO måleopstilling (A-D)  C
Krav til effektivitetsgrad  62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 78,2
Motor

Motor 

EC-motor med indbygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 
159 W
1111 m3/h
268 Pa
1635 omdr./min

Nominelt omdrejningstal (N) 1635 omdr./min. 
Elforsyning (U)   1 x 230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsbeskyttelse     Indbygget i motorstyring

Maks. optaget strøm* (I)

1,2 A
Maks. optaget effekt (P1)**  0,11 kW
Motoreffekt (P2)** 0,16 kW 
Tilledning
Tilledning (strømkabel)  -
Længde  -
Andre data
Vægt 28 kg 

Forudsætninger:

  • * I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
  • ** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
  • Opgivne data er ved t = 20°C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, max. +60°C
  • Omgivelsestemperatur: max. +40°C
  • Trykforhold: < 1,11
  • Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledningen for produktet
Kapacitetsdiagrammer

DTV250

 

DTV250-4-1EC

 

DTV250-4-1EC kapacitetskurve 

 


Målskitse

DTV250

 

DTV250-4-1EC målskitse

Lyddata

DTV250

 

DTV250 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 k 2 k  4 k  8 k 
       Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     10   3 -2 -8 -12 -20 -26
Lw3 3 0 3 1 -1 -5 -17 -21
LpA3   -25                  

Tilføj alt til pdf om DTV250 tagventilator, vertikal afkast:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her