BESB500 boxventilator

Tekniske data

Tekniske data, BESB500-4-1EC og BESB500-4-3EC

MODEL     BESB500-4-1EC BESB500-4-3EC
Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad  71,5 % 74,6 %
ECO måleopstilling (A-D)  D  D
Krav til effektivitetsgrad   64, N(2015)  64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt  89,6 89,0

Motor

Motor 

EC-motor med indbygget VSD EC-motor med indbygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 824 W
4252 m3/h
499 Pa
1261 omdr./min

1472 W
5199 m3/h
760 Pa
1551 omdr./min

Nominelt omdrejningstal (N) 1420 omdr./min. 1757 omdr./min.
Elforsyning (U)   1x230 V ~ 50 Hz 3 x 400 V 
Overbelastningsbeskyttelse     Indbygget i motorstyring Indbygget i motorstyring

Maks. optaget strøm* (I)

8,5 A  3,8 A
Maks. optaget effekt (P1)** 1,23 kW  2,19 kW
Motoreffekt (P2)** 1,1 kW 2,2 kW 

Andre data
 
Vægt 88 kg 91 kg

 

 

Forudsætninger:

  • * I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
  • ** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
  • Opgivne data er ved t = 20°C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, max. +80°C
  • Omgivelsestemperatur: max. +40°C
  • Trykforhold: < 1,11
  • Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledningen for produktet
Kapacitetskurver

Kapacitetsdiagrammer for BESB500

BESB500-4-1EC

BESB500-4-1EC kapacitetskurve

 

BESB500-4-3EC

BESB500-4-3EC kapacitetskurve


Lyddata

Lyddata for BESB500

 

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 k 2 k  4 k  8 k 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     1 7 4 0 -3  -4 -12 -15 -24
Lw2 6   1 7 8 4 -1 4 -11 -16 -28
Lw3 -15 -13 -7 -11  -15  -18 -21  -25 -27 -33
LpA3   -25                  

 

Målskitse

Målskitser, BESB500

 

BESB500 målskitse

BESB500 Split udgave

 

BESB500 split målskitse

Røggasmodstand

BESB500

BESB kan som standard klare en medietemperatur på op til 80°C.


Røggasmodstand

Tilføj alt til pdf om BESB500 boxventilator :

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her