BESB400 boxventilator

Tekniske data

Tekniske data, BESB400

MODEL    BESB400-4-1EC
Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad 71,6 %
ECO måleopstilling (A-D)  D
Krav til effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 95,0

Motor

Motor 

EC-motor med indbygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 
375 W
2868 m3/h
337 Pa
1195 omdr./min

Nominelt omdrejningstal (N)  1435 omdr./min.
Elforsyning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsbeskyttelse     Indbygget i motorstyring

Maks. optaget strøm* (I)

4,5 A
Maks. optaget effekt (P1)**  0,67 kW
Motoreffekt (P2)** 0,75 kW 

Andre data
Vægt 73 kg 
 

Forudsætninger:

  • * I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
  • ** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
  • Opgivne data er ved t = 20°C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, max. +80°C
  • Omgivelsestemperatur: max. +40°C
  • Trykforhold: < 1,11
  • Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledningen for produktet
Kapacitetskurve

Kapacitetskurve, BESB400-4-1EC

 

BESB400-4-1EC kapacitetskurve

Lyddata

BESB400

 

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 k 2 k  4 k  8 k 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     0 6 4 0 -4 -4 -11 -17 -28
Lw2 4   0 6 6 2 -3 2 -10 -18 -30
Lw3 -17 -13 -7 -14  -18  -21  -24  -28 -31 -37
LpA3   -25                  
Målskitse

Målskitse, BESB400

BESB400 målskitse

BESB400 Split udgave

 

BESB400 split målskitse

Røggasmodstand

BESB400

BESB kan som standard klare en medietemperatur på op til 80°C.


Røggasmodstand

BESB400 røggasmodstand

Tilføj alt til pdf om BESB400 boxventilator :

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her